DSC00894_webb.jpg

Vuxenpsykiatrin i Växjö

På uppdrag av Region Kronoberg har vi ritat en ny byggnad för vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet i Växjö. Vår gestaltningsidé har varit att utforma en lugn och behaglig byggnad som ska ge en positiv upplevelse och en välkomnande känsla för besökare, personal och patienter. Interiört har byggnaden inslag av naturens läkande karaktärer i form av färgskala och materialval som symboliserar liv, hälsa och växtkraft. De runda hörnen ger byggnaden en mjuk och lugnare framtoning som passar psykiatrisk vård.

Målet har varit att utforma en lugn och behaglig byggnad som ska ge positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska. Besökare, personal och patienter ska känna sig välkomna här.

DSC07350_webb.jpg

UPPDRAGET

I Växjö finns akutmottagning, slutenvård, öppenvård och dagsjukvård på Sigfridsområdet. Vuxenpsykiatrin är en länsövergripande klinik som bedriver psykiatrisk specialistvård för personer som är över 18 år. Vi på Liljewall fick uppdraget att utforma vuxenpsykiatrins nya lokaler 2015. 

LÄKANDE MILJÖER

Miljön är utformad för att ge patienterna positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska, liksom trygghet i det egna reviret. Stor vikt har lagts på att onödiga och störande intryck minimeras. Detta baseras utifrån arkitekturens kunskapsområde och teorier om ”läkande miljöer” och ”evidensbaserad utformning”.

BEGRÄNSNINGAR

En första volym som testar tomtens 
begränsningar.

NIVÅER I MARKEN

Volymen anpassas efter terrängen och den mänskliga skalan. Nivåerna skapar maximalt med utblickar mot grönska och sjön Trummen.

RUNDADE HÖRN

Alla skarpa hörn rundas för ett mjukare intryck. Entrén tydliggörs och fasaden fasas för att leda besökarna rätt.

INNERGÅRDAR

Fem innergårdar skapas och ger både ljus samt en variation av grönska för patienter och personal. 

SLUTGILTIG VOLYM

Den slutgiltiga volymen som med sina runda former och variation av gårdar bidrar till en läkande miljö för både patienter och besökare.

Byggnaden har inslag av naturens läkande egenskaper i form av färgskala och materialval som symboliserar liv, hälsa och växtkraft.

Byggnaden har fem innergårdar som ger trivsamma och funktionella platser för insynsskyddad utevistelse för patienter. Samtidigt förser de byggnades inre delar med viktigt dagsljus. Innergårdarna är en del i rehabiliteringsverksamheten och utformningen bygger på naturens fridfulla och läkande effekter för patienternas välbefinnande. 
 

I anslutning till den nya psykiatribyggnaden på Sigfridsområdet har vi även ritat den nya byggnaden på 3000 kvm för habiliteringen. Tillbyggnaden har samma karaktär som vuxenpsykiatrin och närheten underlättar samarbetet mellan verksamheterna.

DSC00903_webb.jpg

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Vuxenpsykiatrin

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSTYP: Nybyggnad, Systemhandling

UPPDRAGSGIVARE: Region Kronoberg

ORT: Växjö

OMRÅDE: Sigfridsområdet

STORLEK (BTA): ca 15 500 kvadratmeter

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Silver

ÅR: 2015

PROJEKTTEAM

Peter Rung 

Uppdragsansvarig

Anna Ström

Handläggande arkitekt

Görel Steg

Arkitekt

Josef Quennerstedt

Ingenjör

Lin Tan

Arkitekt

Anna Kristinsdóttir

Fotograf

KONTAKT

Peter Rung

Uppdragsansvarig 

0705-56 18 33
peru@liljewall.se