VuxenpsykVaxjo_13_webb.jpg

Vuxenpsykiatrin i Växjö

I en grönskande parkmiljö, inne på Sigfridsområdet, med en utsikt över sjön Trummen ligger Växjös vuxenpsykiatriska vårdavdelning. Genom goda flöden, välplanerade lokaler och hemtrevliga innergårdar bidrar arkitekturen till den läkande processen och ser till både patienten och personalens bästa.

Målet har varit att utforma en lugn och behaglig byggnad som ska ge positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska. Besökare, personal och patienter ska känna sig välkomna här.

VuxenpsykVaxjo_01_webb.jpg

UPPDRAGET

Sigfridsområdet i Växjö har en lång historia av att vara en plats där det har bedrivits psykiatrisk vård på olika sätt. På uppdrag av Region Kronoberg fick Liljewall uppdraget att utforma vuxenpsykiatrins nya lokaler 2015. Vuxenpsykiatrin består av en större fristående byggnad och här finns akutmottagning, slutenvård, öppenvård och dagsjukvård.

LÄKANDE MILJÖER

Vår gestaltningsidé har varit att utforma en lugn och behaglig byggnad som ska ge en positiv upplevelse och en välkomnande känsla för besökare, personal och patienter. Miljön är utformad för att ge patienterna positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska, liksom trygghet i det egna reviret. Stor vikt har lagts på att minimera onödiga och störande intryck.

De olika rummen har inslag av naturens läkande karaktärer i form av färgskala och materialval, vilket symboliserar liv, hälsa och växtkraft. 

De runda hörnen ger byggnaden en mjuk och lugnare framtoning som passar psykiatrisk vård.

PROCESSEN

Tidigt i processen gjordes volymskisser för att se hur den nya byggnaden på bästa sätt kan formas och passa in på den tomten.  

BEGRÄNSNINGAR

En första volym som testar tomtens 
begränsningar.

NIVÅER I MARKEN

Volymen anpassas efter terrängen och den mänskliga skalan. Nivåerna skapar maximalt med utblickar mot grönska och sjön Trummen.

RUNDADE HÖRN

Alla skarpa hörn rundas för ett mjukare intryck. Entrén tydliggörs och fasaden fasas för att leda besökarna rätt.

INNERGÅRDAR

Fem innergårdar skapas och ger både ljus samt en variation av grönska för patienter och personal. 

SLUTGILTIG VOLYM

Den slutgiltiga volymen som med sina runda former och variation av gårdar bidrar till en läkande miljö för både patienter och besökare.

GRÖNA INNEGÅRDAR

Parkmiljön togs vara på i utformningen av vuxenpsykiatrin, genom fem fridfulla innergårdar. Dessa är mycket viktiga för både patienter och personal, de möjliggör att de kan få spendera tid utomhus i en större utsträckning. Forskning visar att naturen, eller möjlighet till utblickar mot natur, har en positiv inverkan för den läkande processen och patienters välbefinnande. Innegårdarna förser samtidigt byggnadens inre delar med viktigt dagsljus, samtidigt som de är insynsskyddade och både patienter och personal kan känna sig trygga och ostörda från yttre omgivningar. 

Innergårdarna är viktiga delar i rehabiliteringsverksamheten.  Till våren kommer träden och buskarna blomstra, och ge ett helt annat intryck. Fasaden i vitmålad puts ger ett ljust bemötande.

Byggnaden har inslag av naturens läkande egenskaper i form av färgskala och materialval som symboliserar liv, hälsa och växtkraft.

I anslutning till den den vuxenpsykiatriska vården på Sigfridsområdet har vi även ritat den nya byggnaden för habilitering. Tillbyggnaden har samma karaktär som vuxenpsykiatrin och närheten underlättar samarbetet mellan verksamheterna.

HabiliteringenVaxjo_07_webb.jpg

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Vuxenpsykiatrin

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSTYP: Nybyggnad, Systemhandling, Föfrågningsunderlag, Bygghandling och Relationshandling

UPPDRAGSGIVARE: Region Kronoberg

ORT: Växjö

OMRÅDE: Sigfridsområdet

STORLEK (BTA): ca 15 500 kvadratmeter

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Silver

ÅR: 2015

PROJEKTTEAM

Peter Rung

Uppdragsansvarig

Claes Johansson

Handläggande ingenjör 

Anna Ström

Görel Steg

Josef Quennerstedt

Lin Tan

Therese Berg

Magnus Hallvinge

Tina Andersson

Linda Bergqvist

Emelie Joelsson

Sandra Dawood

Ruth Dollinger

Soraya Eneroth

Negar Tatari

Oana Dumitrache

Olof Erlandsson

Alexandra Huuva

Mattias Kurlberg

Kentaroo Tryman

Fotograf

KONTAKT

Peter Rung

Uppdragsansvarig

0705-56 18 33
peru@liljewall.se