ARKITEKTUR / VÅRD / FÖRLOSSNING & NEONATAL, ÖSTRA SJUKHUSET

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSONER

PROGRAM- OCH SYSTEMHANDLING

 

VÄSTFASTIGHTER

 

 

2015–2016

 

 

CA 50 000 M2

MILJÖBYGGNAD SILVER

 

MATS MILSTA
Ingenjör
ULF ELIASSON
Arkitekt
Show More
liljewall_vård

FÖRLOSSNING & NEONATAL, ÖSTRA SJUKHUSET

Nordens största kvinnocentrum

Liljewall ritar en ny byggnad för förlossning- och neonatalvården på Östra sjukhuset i Göteborg. Tillsammans med nya ytor på Centralkliniken kommer det bli Nordens största kvinnovårdscentrum.

Förlossning och neonatal omfattar två huskroppar sammankopplade med en överglasad entréhall i tre plan. Anläggningen byggs i två etapper, där första etappen utgörs av en byggnad om nio våningar ovan mark och två kulvertplan under mark.

 

I etapp två rivs befintlig byggnad ner till markplan och därefter uppförs en ny byggnad om tre plan på befintligt stomsystem med bibehållande av de två kulvertplanen. Anläggningen har en gemensam vertikal kommunikation bestående av trapphus, tre personhissar, två godshissar och två IVA hissar.

Förbindelsen mellan huskropparna sker via interna gångbroar. Kvinnokliniken sammankopplas externt med såväl Centralkomplexet Operationsenhet som Barnsjukhuset via yttre förbindelsegångar. Kulvertplanen används för transport, teknik och drift samt övriga stödfunktioner.

 

Anläggningens huvudsakliga verksamhetsområden är neonatal- och förlossningsvård med en dimensionering om 12 500 förlossningar per år.

 

Entréplanet, plan 0, med den gemensamma överglasade gården finns: Öppenvårdsmottagningar och Dagvård, Ultraljudsenheten, Antenatalenheten, Information, Väntplatser, Cafeteria och Konferenslokaler.

 

Via den centrala vertikala kommunikationsenheten nås övriga våningsplan.

 

  • Plan 1 omfattar Förlossningsavdelning med tillhörande Akutenhet .

  • Plan 2 Neonatalvårdens IVA enhet i höghuset samt därtill kopplad BB i låghuset

  • Plan3 Teknikplan

  • Plan 4 Teknikplan samt Jourrum och Övernattningsrum för föräldrar

  • Plan 5, 6 och 7 Inrymmer BB

  • Plan 8 Administrativa lokaler

 

Den överglasade entréhallen med helt uppglasad gavlar för in de högresta trädens  livsbejakande grönska från såväl huvudentréns framförliggande park i norr som planteringar i den nedsänkta gården i söder.

 

Anläggningen ges största flexibilitet för att tillgodose framtida behov och skiftande verksamheter. Den interna miljön har skapats baserat på personalens krav på en rationell arbetsplats med god logistik och genomtänkta flöden, som på samma gång känns stimulerande att arbeta i. Detta i kombination med patienternas behov av trygghet, säkerhet, välkomnande och omhändertagande. En interiör med känsla av hotell, SPA och hemmiljö efterfrågas av såväl personal som patienter.

 

Den yttre gestaltningen integreras i det planerade vita sjukhusets framtida gestaltningsprinciper med estetiskt hög nivå, klarhet, enkelhet, upplevelserikedom och framtidsinriktning med människan i centrum.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR