top of page
frontpage midjourney upscale.jpg

Databaserad design

Arkitektur med stöd av digitala beslutsstöd

Arkitektur, stadsplanering eller processledning behöver det analoga, mänskliga och jordnära likaväl som det digitala, effektiva och analyserande. Våra egenutvecklade digitala verktyg kan visa komplexa mönster och skapa nya metoder och för att stötta designprocesser och samarbeten. Digitala verktyg kan skapa både bättre och större utrymme för analyser tidigt i vår gestaltningsprocess, och du som kund kan känna dig trygg under vårt samarbete. Analysarbetet är integrerat i vårt arbete, där flera aspekter grundade på forskning kan analyseras samtidigt, effektivare och under hela gestaltningsprocessen. Vad sägs om löpande klimatkalkyl från första volym till projekterat projekt? Eller komfortanalys där sol, vind, ljud och utsikt analyseras simultant för att hitta riktigt bra platser att vistas på?

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital

Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de verktyg som stöttar oss dagligen och bidrar till kvalitet i våra projekt. Under varje tema finns ett antal digitala metoder som vävs in i projekt som ett stöd för både oss och dig som beställare. Vi vill gärna analysera de nyckelfaktorer som skapar rätt förutsättningar för ett projekt så tidigt som möjligt. Kanske är utsikten från kommande bostäder en nyckelfråga? Eller så ligger tomten utsatt för skyfall och dagvatten? Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

DIGITALA
VERKTYG FÖR:

  • Interaktiva digitala processer

  • Komfortanalys

  • Ekonomisk kalkyl

  • Stadsbyggnad och analys

  • Bostadskvaliteter

  • Miljö och klimat

  • Arkitektur och form

  • Forsking och utveckling

liljewall_ceciliawindh1_ute3.jpg

LILJEWALL REVOLUTIONERAR ARKITEKTROLLEN GENOM

AI

Arkitekt-Intelligens

Nej, vi skojar. AI är en ny penna på arkitektens ritbord som påverkar arbetssätt, affärsmodeller och kompetenskrav. Men det är en penna av många. Däremot ser vi det som en självklarhet att nyttja potentialen i AI för att skapa bättre, trivsammare samhällen och livsmiljöer för oss människor. 

Läs en fördjupande krönika från Cecilia Windh, digital strateg på Liljewall om AI, dess syften och möjligheter.

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer. 

Ellen och Cecilia.jpg
Digitala verktyg fyller endast ett syfte om de bidrar till våra mål och ambitioner som samhälle. Vi har en stolt tradition av att vara nyfikna på hur arkitekter, ingenjörer, samhällsplanerare och visualiserare kan förhöja arkitekturen och lösningarna med digitalt stöd. 

Översvämningar och skyfall har blivit en del av vår nya vardag. I kombination med förtätning leder det här till att översvämnings-risken ökar. Därför har vi tagit fram nya digitala verktyg för skyfalls- och dagvattenhantering såväl för nybyggnation som ombyggnad. 

Vi ser stora fördelar med en dynamisk och visuell process, bidrag till
välinformerade beslut, kortare planprocess – och resilienta, trivsamma samhällen.

 

Låt oss skapa dem tillsammans! 

Skapa en skyfallstålig stad och landsbygd

Liquid Drop

Genom att ingå i diverse olika forskningsprojekt kan vi utveckla våra arbetsmetoder tillsammans med akademi, branschkollegor, kunder och samarbetspartners. Genom vår egen Leif Blomkvists Forskningsstiftelse (LBF), som bedrivs av medel från Liljewall, skapas möjlighet för oss själva och andra att utveckla projekt, vilket i förlängningen gör det oss till bättre samarbetspartners för våra kunder samtidigt som vi ligger i absolut framkant som samhällsbyggare. 

Forskning, kontinuerlig utveckling och stort engagemang

DSC07146_1.JPG

I Klimatskissaren har vårt digitala utvecklingsteam kombinerat vårt gedigna bibliotek av byggnadsdelars koldioxidekvivalenter med vårt volymskissverktyg. På så sätt kan vi ge ett överslag på klimatpåverkan i tidigast möjliga skede för projektet. 

Genom Chalmers Center för boendets arkitektur deltar Liljewall med spetskompetens både om boendekvaliteter och digitala verktyg för simulering. Forskningen, Digital analys och simulering och verifiering av boendekvaliteter, syftar till att verifiera planlösningar och lägenheters utformning under skissfasen för att nå hälsosamma, sociala och funktionella boendemiljöer.

Digital analys av boendekvaliteter

Liljewall deltar i pilotprojektet Urban Calculator som initierades av Chalmers. Urban calculator är en användarvänlig webversion av Space Syntax där vi gör GIS-analyser av gatunäts genhet och hittar starka stråk och länkar i stadsstrukturen. Strukturanalyser är värdefulla verktyg i planering av stadsdelar där vi vill integrera flöden, människor och grannskap i en större skala.

Urban Calculator

Digital Twin Cities

Digital Twin Cities Center, DTCC, är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum samordnat av Chalmers. Centret för samman svenska och internationella spetskompetenser från akademi, offentlig verksamhet och näringsliv för att gemensamt utveckla digitala tvillingar av städer. Liljewall har varit engagerade från start och deltar i forskningsgrupperna:
Crowd movement, Digital twins for Circularity, Architectural and Structural Design.

Tillsammans med dig som kund utvecklar vi nya lösningar anpassade för just ditt projekt.

D+ TEAMET

SIMONSSON ELLEN.png

Ellen Simonsson

Arkitekt
0709-92 82 52

elsi@liljewall.se

FLÅRBACK_JACOB.png

Jacob Flårback

Arkitekt
0738-22 33 38

jafl@liljewall.se

WINDH_CECILIA.png

Cecilia Windh
Digital strateg
Samhällsplanerare

0730-70 71 80
cewi@liljewall.se

DVORÁK JAKUB.jpg

Jakub Dvorák
Arkitekt
0724-53 26 42
jadv@liljewall.se

Liljewalls utvecklingsgrupp för våra digitala verktyg har fått namnet D+, som står för Digital Datadriven Design. Tillsammans är gruppen engagerad i forskning, stöttar kollegor i projekt och skapar nya digitala hjälpmedel tillsammans med kunder.

bottom of page