top of page

STADSBYGGNAD

Klimatskissaren

Vårt bibliotek av byggdelar och dess klimatpåverkan kombineras här med vår volymskissare för att i tidigt skede kunna ta beslut om materialval och utformning ur klimathänseende.

DIGITAL TOOLBOX
 

Verktyg för en effektiv designprocess

I Klimatskissaren har vi kombinerat vårt gedigna bibliotek av byggnadsdelar och dess inbyggda koldioxidekvivalenter tillsammans med vårt parametriska volymskissverktyg. På detta sätt kan vi ge ett överslag på klimatpåverkan i tidigast möjliga skede för projektet. Med verktyget kan vi jämföra hur olika parametrar påverkar den inbyggda koldioxiden i projektet och jämföra med en målbild eller satta gränsvärden. Fotavtryck, hustjocklek, våningshöjd, och materialval kan justeras.


Vi använder arbetssättet i tidigt skede för att laborera och i arbetsmöten tillsammans med projektgruppen. Det öppnar upp för diskussion och visar på ett pedagogiskt sätt vilken inverkan olika val har på den slutgiltiga produkten. 

Ellen och Cecilia.jpg

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer. 

bottom of page