top of page
LinkedIn_1104x736.jpg

Ängelholms stadshus

Nybyggnad / Återbruk / Ängelholm

Efter en vinst tillsammans med SSEA i Ängelholms kommuns arkitekt- och entreprenadtävling ritar vi stadens nya stadshus. Målet är att det nya stadshuset ska stå klart under 2027. Vi är med från idé till färdig byggnad fram till dess. Med vårt förslag skapar vi en arkitektur som blir en symbol för en öppen stad i dialog. 

LinkedIn_1104x7362.jpg

Interiört har stadshuset naturnära material med där träet lyfter rummens kvaliteter både genom dess akustiska egenskaper såväl som ger ett vackert och inbjudande intryck.

EN LEVANDE MÖTESPLATS

Med inspiration från den närliggande Kronoskogens natursköna omgivning och traktens befintliga bebyggelse ska det nya stadshuset smälta samman med staden genom en kombination av tegel och trä. Genom stora glaspartier bjuds även ljuset in i stadshuset där tre byggnadskroppar vinklar sig mot omgivningen vilket ger många varierade utblickar. På entréplan finns byggnadens hjärta, atriet, som ska bli en plats där invånare och besökare kan mötas och delta i samhällsdialog och engagemang. Med grönska, vattenlekplats och vackra utomhusterrasser skapas en fristad för avkoppling och gemenskap - utifrån och in.

ILLUSTRATIONSPLAN.jpg

HÅLLBARHET ÖVER TID

Stadshuset utformas för god flexibilitet, anpassning och demonterbarhet. Trästomme och återbrukat tegel är tongivande material och viktiga ingredienser för att nå låg klimatpåverkan. Målet är att byggnaden ska hållbarhetscertifieras enligt Breeam Excellent och Well Gold samt skapa goda förutsättningar för social hållbarhet.

LinkedIn_1104x7364.jpg

Ängelholms stadshus är en byggnad som leker med form och bearbetade detaljer, samtidigt som den skapar utrymme för öppenhet och möten mitt i staden.

LinkedIn_1104x7363.jpg

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Ängelholms stadshus

KUND: Ängelholm kommun
ENTREPRENÖR: SSEA

ORT: Ängelholm

ÅR: 2023-

PROJEKTTEAM

Johan Löwegren

Uppdragsansvarig arkitekt

Tina Francke

Uppdragsledare

Frans Gillberg

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Linda Nilsson

Uppdragsansvarig inredningsarkitekt

Jeff Robles

Handläggande arkitekt

Beatrice Wilke

Handläggande arkitekt

Amanda Möller

Arkitekt

Ann-Marie Ejlertsson

Miljösamordnare

KONTAKT

Tina Francke

Kontorschef Malmö

0765017144

tifr@liljewall.se

bottom of page