top of page
Värnamo_21_Exteriör_Liljewall.jpg

Psykiatri Värnamo

Psykiatribyggnad / Värnamo

Psykiatriska kliniken vid Värnamo sjukhus har legat i en av sjukhusets äldsta byggnader och lokalerna anses inte längre vara ändamålsenliga för verksamheten. Nybyggnaden, hus 21, innehåller allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken.
Värnamo_21_Exteriör_Corten_Liljewall_230126.jpg

En glasad förbindelsegång knyter ihop sjukhuset med den nya byggnaden. Mot söder har glasfasaden kompletterats med en skärm av perforerad cortenstål för att skapa insynsskydd mot vårdavdelningen. Sommarhalvåret ger de grönskande bladverket även solavskärmning.

Illustrationsplan Värnamo 231113 webb.png

På bilden är Psyikiatribyggnaden markerad i rött. Liljewall har även ritat hus 28, där Värnamo sjukhus habilitering huserar.

ETT BALANSERAT INTRYCK

Den nya psykiatribyggnaden knyter an till Värnamo sjukhus övriga byggnader utan att konkurrera med de befintliga tegelhusen, samtidigt som den bidrar till en lugn och trivsam miljö, med varma material och gott om naturutblickar. Här kommer psykiatrisk öppen- och slutenvård, med allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken att finnas. Alla funktioner samlas i den nya byggnaden för att man framöver ska kunna ta emot patienter och besökare i nya funktionella, flexibla och säkra lokaler. 

Den nya byggnaden får ett monolitiskt uttryck – helt i linje med gestaltningsprogrammet. Fönsternischerna har en ortagonalitet som skapar intressanta upplevelser av material, textur, kulör och ljus på såväl långt håll som om man rör vid fasaden. Delar av fasaderna är uppglasade för att släppa in ljus och göra det enkelt att överblicka byggnaden både för att göra det lätta att orientera sig, men främst för ökad trygghet. 
Konceptillustration rundgång.jpg
Konceptillustration rundgång.jpg
Genom en omsorgsfull gestaltning av grönska i vårdmiljön skapas inte bara värden för vården, utan även i stort för platsen och den byggda miljön.

LEDORD, VÄRDEORD OCH STRATEGIER

Ett antal kontrasterande ord definierades genom designprocessen där val kring gestaltning och utförande uppstod. Tillsammans utgör de ramarna för det grundläggande konceptet. Ett exempel är frågor som rör materialval och inredning, som både behöver utformas säkert och enligt hygienklass och samtidigt ska skapa en välkomnande och ”icke-klinisk” miljö.
Värnamo_21_Flygvy_Liljewall.jpg

GESTALTNING, KONCEPT OCH DESIGNPRINCIPER

Byggnadsvolymen består av tre plan där entréplanet gröpts ur för att skapa tre gröna innergårdar. Träpaneler klär innergårdarnas fasader och gör uteplatserna till trivsamma oaser som stärker känslan av att vara nära naturen. Tre formstarka burspråk växer ur fasaden och vänder sig mot parklandskapet i väster. Taklandskapet består till största del av sedum samt en takterrass i anslutning till pausrummet, men innehåller även ytor för solceller. 

Hus 21 utförs för att byggnaden skall uppnå kraven för Miljöbyggnad Silver och beräknas stå klart 2025. Fokus har legat på att minska klimatpåverkan. Stomsystemet är delvis i trä, taken är gröna och solceller installeras.

Konceptillustration sprängdiagram hållbarhet.jpg
Värnamo_21_Interiör_Liljewall_230526.jpg

Olika platser har utformats för att både ge möjlighet till gemenskap och till avskildhet för patienten. I det egna rummet finns en trygg sittplats med utblick över parklandskapet.

KORTA FAKTA

UPPDRAGSTYP: Programhandling, systemhandling, bygghandling och förfrågningsunderlag för utförande-entreprenad

UPPDRAGSGIVARE: Regionfastigheter Jönköpings län
BRUTTOAREA: 6 500 kvadratmeter

ORT: Värnamo

PROJEKTTEAM

Uppdragansvarig arkitekt

Mattias Kurlberg
Ulla-Stina Hvarvfén Schelin

 

Arkitekt

Oana Dumitrache

Anders Nilsson

Ingenjör
Magnus Hallvinge

Emanuel Johansson

Miljösamordnare

Julia Jorns

Visualisering

Ida Sjöholm

Mattias Hammerman

Ina Wahlqvist

Alicia Sundell

Christoffer Thulin

KONTAKT

Mattias Kurlberg

Uppdragsansvarig arkitekt

0765-48 70 18

maku@liljewall.se

bottom of page