ARKITEKTUR / INDUSTRI / KRAFTVÄRMEVERK TORSVIK 2006

Kraftvärmeverk Torsvik 2006
Kraftvärmeverk Torsvik 2006

Liljewall arkitekter – Industri

Kraftvärmeverk Torsvik 2006
Kraftvärmeverk Torsvik 2006

Liljewall arkitekter – Industri

Kraftvärmeverk Torsvik 2006
Kraftvärmeverk Torsvik 2006

Liljewall arkitekter – Industri

Kraftvärmeverk Torsvik 2006
Kraftvärmeverk Torsvik 2006

Liljewall arkitekter – Industri

1/10

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

EFFEKT

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

JÖNKÖPING ENERGI AB

 

 

2002-2006

 

 

85 MW

 

liljewall_industri

KRAFTVÄRMEVERK TORSVIK 2006

Där funktion möter form

Uppgift

Vinst i tävling 2002 gällande ett nytt kraftvärmeverk för Jönköping Energi AB. Anläggningen är förlagd söder om Jönköping i anslutning till Torsviks industriområde. En helt ny anläggning skapas och placeras i ett jungfruligt skogsområde i nära anslutning till Europaväg 4.

 

Åtgärd

Anläggningen placerades i den kraftiga sluttningen mot motorvägen och skapar en port till staden.Byggnadskroppen placeras vinkelrätt mot trafikleden, för att på bästa sätt ansluta mot vägen. Just framför byggnadskroppen är en öppning ner not E4:an för att exponera verket.

 

Naturrummet sparas varsamt och omgärdar anläggningen och byggnaden ”droppas” ned i skogen.Formen på vägar, ”platser”, murar mm har en tydlig, sträng geometrisk form som kontrast till naturens mer böljande karaktär. Volymuppdelningen följer byggnadens olika funktioner och kan lätt anpassas till förändringar i processens utformning. Fasadgestaltningen för den modernistiska traditionen vidare med bland annat fönsterband, glasade hörn och platta (låglutande) tak. Lätta skivmaterial av glas och plåt ställs på en sockel av betong.

 

Resultat

Projekteringen startades 2002 och avslutades under 2006. Anläggningen togs i bruk innan jul 2006.

liljewall_inre miljöer

RELATERADE PROJEKT