top of page

SKOPI

Med modern standard

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

REGION KRONOBERG

 

 

2015-2016

 

 

CA 800 M2

 

Projektet omfattade total ombyggnad av en mindre befintlig skopienhet och omklädningsdel på Växjö lasarett till en mer ändamålsenlig och större skopiavdelning. Projektet i sig är ett led i Region Kronobergs ambition och beslut att omdana stora delar av sjukhuset till modern standard då större delen av deras lokaler byggdes på 1970- och 1980-talet.

 

I uppdraget ingick både rivning av de befintliga lokalerna samt projektering av förfrågningshandlingar och bygghandlingar för ombyggnaden. Totalt berördes ca 815 kvadratmeter av ombyggnaden som omfattade två operationssalar, undersökningsrum för cystoskopi, tre rum för endoskopi desinfektionsrum, sängväntrum, väntrum, patientomklädning och expeditioner.

 

Svårigheten med projektet låg i att på en begränsad yta, med få möjligheter till dagsljus, åstadkomma nya ljusa och lättarbetade lokaler. Vi har försökt att skapa ett behagligt och uppiggande intryck genom en ljus färgsättning med vissa färgstarka accenter på fondväggar, dörrar och receptionsdiskar. För att öka öppenheten har vi också försökt att göra kommunikationsstråk, korridorer och passager så breda som möjligt. Många dörrar har även gjorts till skjutdörrar med full automatik för att underlätta passager.

bottom of page