SKF_frontview.jpg

SKF:s huvudkontor

Liljewall fick förtroendet att omvandla SKF:s gamla centrallager till ett dynamiskt och energieffektivt huvudkontor. Byggnaden rymmer 900 anställda i aktivitetsbaserad kontorsmiljö och har byggts enligt hållbarhetsklassning LEED Guld. Byggnaden, som är en av de mest energieffektiva byggnaderna i Göteborg, stod klar för inflyttning sommaren 2020.

I den här transformationen möter tungt lätt, gammalt möter nytt, tidlöst 

modernt och gedigen kunskap möter nyfikenhet. Här skapas samarbetsytor för nya möten och idéer. Här föds inspiration och stolthet. Här förvaltas historia.

SKF_SIDE_liljewall_190507.jpg

ETT HÅLLBART UPPDRAG

Hållbarhet har varit en tydlig ledstjärna för arbetet med det nya koncernhuvudkontoret. Att förvalta en befintlig byggnad istället för att uppföra en ny, och istället arbeta med yt- och energieffektivisering var en del i det ledet. Uppdraget präglades därmed av att förvalta SKF:s historia genom att omvandla byggnaden till en ärlig och trygg struktur men samtidigt tillföra nya värden som transparens och öppenhet.

Byggnaden stod klar under sommaren 2020. 

FÖNSTRET MOT FRAMTIDEN

Byggnaden kläddes i tegel men även med stora partier av glas. I en robust och gedigen byggnadsstruktur lagras och förvaltas SKF:s arv – redo att möta framtidens utmaningar. Det klassiska och hållbara teglet knyter an till den omgivande bebyggelsen och dess historia. Glaset och den polerade metalliska ytan representerar det moderna och det precisa – det tar SKF in i framtiden, öppnar upp och bjuder in, blickar ut och utforskar nya värden.

I en robust och gedigen byggnadsstruktur lagras och förvaltas SKFs arv – redo att möta framtidens utmaningar.
SKFRENDER.jpg

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tillbyggnad och ombyggnad

UPPDRAGSGIVARE: SKF

ORT: Göteborg

ÅR: 2017-2020

MILJÖKLASS: siktar på LEED Guld

BRUTTOAREA (BTA): 16 500 kvm

PROJEKTTEAM

Tomas Hago

Uppdragsansvarig

Maria Johansson

Handläggande arkitekt

Philipp Westman

Medverkande arkitekt

Tobias Weyand

Medverkande arkitekt

Jonas Bergström

Handläggande ingenjör

Fredrik Carlsson

Medverkande ingenjör

Katarina Söderström

Inredningsarkitekt

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt

Jesper Karlsson

Hållbarhetsexpert

Karl-Johan Bexér 

Visualisering

Christoffer Thulinr 

Visualisering

KONTAKT

Tomas Hago

0765-48 70 30

toha@liljewall.se

Maria Johansson