top of page
Rågården0x (1).jpg

Rågården

Vårdbyggnad för rättspsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset / Göteborg

Rågården tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset och ingår i den rättspsykiatriska vårdkedjan. Byggnaden som färdigställdes 2012 ritades för att ersätta den tidigare rättspsykiatriska kliniken i Lillhagsparken vid Hisings backa i Göteborg. Rågården planerades för att ge bättre förutsättningar att bedriva en modern rättspsykiatrisk vård, bland annat genom att ge de materiella förutsättningarna för en värdig och läkande miljö för patienter samt en kreativ och attraktiv miljö för personalen.
Rågården00 (1).jpg

I byggnadens trapphus binds våningsplanen samman av trappsarger och väggar klädda i träfanér. För att underlätta orientering och uppmuntra till vardagsmotion har ytterligare fokus riktats mot trappan genom att intilliggande väggar målats i en mörk kulör, som kontrasterar mot det varma träet.

LÄKANDE MILJÖ

Många patienter har en sammanlagd vårdtid på den här typen av rättspsykiatrisk anläggning på över fem år. Med denna utgångspunkt, planerades byggnaden för att vara en stimulerande forskningsmiljö för vårdutveckling och en läkande miljö som stöttar patienternas rehabilitering samt personalen i deras dagliga arbete. Samtidigt behöver det vara en miljö som är säker för både patienter, personal såväl som kringliggande samhälle, detta ställer höga krav på den byggda miljön.

Rågården består av flera byggnader, vilka sluter sig kring ett stort grönskande parkrum som utgör ett viktigt inslag i patientens rehabilitering och rekreation. På tomten, utanför den slutna cirkeln av vårdbyggnader, finns stora utrymmen för sport- och fritidsaktiviteter.

Parallellt med ambitionen att skapa en mänsklig och läkande miljö måste den rättspsykiatriska anläggningen uppfylla högt ställda säkerhetskrav. Trygghet för närboende och samhälle har varit andra viktiga riktlinjer för den rättspsykiatriska vårdbyggnaden. Det inkluderar ett omfattande tillträdesskydd, områdesskydd, kameraövervakningssystem och larmhanteringssystem. En balansgång som varit en stor utmaning i projektet men som resulterat i en trygg och hälsofrämjande anläggning som grund för ett framtida positivt liv.

Rågården00 (56).jpg
Rågården00 (78).jpg

Personalmatsalen erbjuder generöst dagsljus och vidsträckta utblickar mot naturen. Anläggningen har även ett färgstarkt bönerum inramat i klargrönt.

Rågården00 (65).jpg

Ett av boenderummen, där närheten och utsikten mot naturen bidrar till känslan av lugn och trygghet.

En beräknad vistelsetid på fem år, en stimulerande forskningsmiljö för vårdutveckling och trygghet för närboende och samhälle var viktiga riktlinjer för den nya rättspsykiatriska vårdbyggnaden Rågården.

Rågården00 (16).jpg

Byggnaderna sluter sig kring ett inre stort grönskande parkrum som utgör ett viktigt inslag i patientens rehabilitering och rekreation. 

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: NCC / Västfastigheter 

ORT: Göteborg

ÅR: 2010–2012. 

BRUTTOAREA (BTA): cirka 30 000 kvm

PROJEKTTEAM

Mats Milsta 

Uppdragsansvarig

Bosse Svensson

Handläggande arkitekt

Mattias Kurlberg

Handläggande ingenjör

KONTAKT

Mattias Kurlberg

0765 48 70 18

maku@liljewall.se

bottom of page