top of page

ARKITEKTUR / BOSTÄDER / MEJERISTEN, KALLEBÄCKS TERRASSER

MEJERISTEN, KALLEBÄCKS TERRASSER

I skogsbrynet vid berget med utsikt över stan.

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

ORT

BRUTTOAREA (BTA)

ANTAL LÄGENHETER

UPPDRAGSTYP

MILJÖKLASS

 

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

PROJEKTERING

WALLENSTAM


2016-2019

GÖTEBORG

CA 20 000 KVM

 

270

BOSTÄDER HYRESRÄTTER

Miljöbyggnad Silver

 

HILDA ESPING NORDBLOM

Uppdragsansvarig

EMELIE SILVERTERNA

Handläggande arkitekt

JACOB FLÅRBACK
Medverkande arkitekt

ATHAN VAGIAS

Medverkande arkitekt

CAROLINE BODIN
Handläggande ingenjör

CHRISTOFFER THULIN
Ansvarig visualiserare

KARL-JOHAN BEXÉR

Ansvarig visualiserare

IDA SJÖHOLM

Visualiserare

Mejeristen är första kvarteret som byggs i det nya området Kallebäcks Terrasser, ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden. Visionen för området är att berget, naturen, barnen och cyklarna kommer att stå i centrum.  

 

Kallebäcks Terrasser – en del av Bostad2021

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil.


Det nya området kommer att omfatta runt 1 800 nya hem, över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice. Kv Mejeristen ska stå färdigt till stadens 400-årsjubileum 2021.
 

Området är inte bara geografiskt nära, här planeras och byggs för att det framför allt ska vara nära mellan människor. Kallebäcks Terrasser ska utvecklas på ett sätt som underlättar rörelse, främst till fots och med cykel. Framtida hyresgäster får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.
 

Dova färger med glimrande detaljer

Mejeristen med ca 270 hyreslägenheter klättrar upp längs Lackarebäcksbergets terrasser. Kvarteret innehåller 3 punkthus, 14, 16 och 18 våningar höga. Byggnaderna ligger i skogsbrynet och har i gestaltning, kulörer och material hämtat sin inspiration från John Bauer. Omsorg har lagts vid detaljer som balkongräcken, sockelvåningar och inbjudande entréer vilket skapar värde och stolthet åt de boende. De tre byggnaderna har var sin kulör med fasader av målad betong och sockelvåningar klädda i marmor. Normalplanet innehåller sex välstuderade lägenheter om 1-3 rok. Stomsystem samt upprepning av såväl lägenhetstyper som badrum, fönster m.m. ger en bra ekonomi i projektet. Byggnaderna projekteras för att nå Miljöbyggnad Silver.

Tätt samarbete genom hela processen
I processen har beställare, arkitekt, stomleverantör och entreprenör varit med från första början vilket resulterat i samförstånd och förståelse för varandras discipliner samt att rätt beslut kunnat tas i tidigt skede som påverkat projektet i god riktning vad gäller ekonomi och gestaltning.

bottom of page