top of page
_L4A4607_WEB.jpg

 
Varsam restaurering av 1600-talskyrka / Lerum

Lerum kyrka

Lerum kyrka är byggd i mitten av 1600-talet och tillbyggd under sent 1800-tal. Det är en aktiv och levande församlingskyrka med ett rikt gudstjänst- och musikliv. Kyrkan har särpräglade takmålningar med ursprung från mitten av 1700-talet. Bilderna binder samman takets olika delar med motiv som väcker besökarens fantasi. Under de senaste åren har Lerums församling tillsammans med Liljewall planerat för en förändring av kyrkorummet, samt en omfattande invändig restaurering.
_L4A4667_WEB.jpg
_DSF0028_WEB.jpg

FLEXIBELT KYRKRUM

Under de senaste åren har Lerums församling tillsammans med Liljewall planerat för en förändring av kyrkorummet, samt en omfattande invändig renovering. Under gudstjänster, konserter och familjehögtider upplevdes kyrkan ibland som trång och man önskade ett mer flexibelt kyrkorum. Flera felaktiga målningsbehandlingar under årens lopp förorsakade sprickbildningar och flagnande väggytor.

 

Genom att ersätta en del av bänkarna med stolar frigjordes golvyta, vilket i sin tur har gett möjlighet för olika möbleringar. Två bänkkvarter har blivit fyra och tillgängligheten har ökat genom att man nu kan röra sig på flera olika sätt i kyrkorummet.

_DSF0059_WEB.jpg
Hampakalk och kalkputs.jpg

All puts på ytterväggarna av sten och tegel knackades ner för att komma till rätta med problemen med dåliga färgskikt

_DSF0030_WEB.jpg

MJUK, VARM OCH MATT FÄRGSKALA

Nya putsskikt av ca 40 millimeter hampakalk och kalkputs som avfärgats med kalkfärg har återgett kyrkorummet sin mjuka, varma och matta färgskala. Hampakalk är kalkputs blandad med hampaströ och har fördelen att den reglerar fuktbalansen genom att binda och avge fukt. Dessutom ger det stenväggarna ett förbättrat u-värde vilket kommer att sänka uppvärmningskostnaderna i kyrkan. Elsystem, ljudanläggning och belysning har uppdaterats för att ge kyrkan bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.

_DSF0040_WEB.jpg

VIKTIGT BYGGNADSMINNE

Lerums kyrka är byggnadsminne och en av kommunens viktigaste byggnader. Projekteringen har skett i samråd med antikvarie, konservator, putsexpert och med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Liljewall har i nära samarbete med Lerums församling hållit i projekteringen som arkitekt och generalkonsult. Även uppdraget för ljusdesign samt specialinredning har Liljewall stått för.

_L4A4639_WEB.jpg
_DSF0061_WEB.jpg
_L4A4664_WEB.jpg

Kyrkan var stängd i drygt sex månader medan renoveringen pågick och togs i bruk igen första advent 2023

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt 2023

UPPHANDLINGSFORM: Utförandeentreprenad

UPPDRAGSGIVARE: Lerums kommun

ÅR: 2016-2023

OMFATTNING: Omfattande restaurering av kulturmiljö av offentlig karaktär och byggnadsminne. Ljusdesign.

PROJEKTTEAM

Karl Palmberg

Uppdragsansvarig arkitekt

Julia Engberg

Uppdragsansvarig ljusdesigner

Sara Förbom

Handläggande arkitekt

 

Veera Kokko 

Ljusdesigner

Mats Milsta

Projekteringsledare/ingenjör

Karl Ander

Fotograf

Kalle Sanner

Fotograf

KONTAKT

Karl Palmberg

0709-14 79 86
kapa@liljewall.se

bottom of page