top of page
Kv_gosen_artillerigatan.jpg

De gamla kullagerfabrikerna

Mitt i Gamlestaden i Göteborg, dolt bakom långa tegelfasader, finns ett fabriksområde som legat öde i många år. Under kommande år väcks den här vackra och kulturhistoriskt intressanta platsen till liv igen. Genom att omvandla De gamla kullagerfabrikerna är vi med och skapar ett modernt, livligt område med bostäder, kontor och handelslokaler. Något som kvarteret Gösen exemplifierar. Stena Fastigheter kommer att leda utvecklingen från industri till en attraktiv blandstad

Det tidigare stängda området öppnas upp och blir en unik del av Göteborg. Här ses en ny allmän park som anläggs i slänten mot Säveån. 

Kv_Gosen_Balcony_LILJEWALL_230601.jpg

FRÅN TUNGT INDUSTRIOMRÅDE TILL LEVANDE BLANDSTAD

Sedan SKF för flera år sedan flyttade sin verksamhet i Gamlestaden från norra till södra sidan av Säveån har arbetet med en ny detaljplan för kvarvarande del pågått. Hundra år med en av Göteborgs viktigaste industrier har satt sina spår i byggnader och mark, vilka har ett stort behov av sanering och förnyelse. Hundratals anställda var med och byggde upp en världsledande industri i de sedan länge övergivna och idag mycket nedgångna fabriksbyggnaderna.

Kv Gösen Trämodell_utan logo_230524.jpg

Bild: Liljewall. Modellbild som visar en överblick över Kvarteret Gösen.

Kv_gosen_rullagergatan_230526.jpg

GÅNGSTRÅK OCH PLATSER

Blandningen av gammalt och nytt skapar gångvänliga stråk

Kv_gosen_Interiör_LILJEWALL_FINAL_230526.jpg

INDUSTRIELLA KONTORSMILJÖER

Generösa fönster och ljusinsläpp, tegel och betong ger en industriell och kreativ inramning i de interiöra miljöerna. 

Kv_gosen_Portiken_LILJEWALL_FINAL_230502.jpg

PORTIKER I FASADERNA  

Nya portiker öppnar upp mot omgivande gator

Kv_gosen_Gatan_LILJEWALL_FINAL_230502.jpg

GATURUM OCH LIVET I MARKHÖJD

Nya gator med bostäder i en i stort sett bilfri miljö

BEVARANDE OCH FÖRNYELSE AV KARAKTÄRSDRAGEN

De båda äldsta fabriksbyggnaderna bevaras, men mycket kommer att behöva rivas för att säkerställa att inte framtida miljöproblem uppstår. De viktigaste karaktärsdragen från SKF-tiden förs vidare, men i nya former. När man i framtiden går in genom någon av portikerna i den långa fasaden mot Artillerigatan kommer man in i en stadsdel präglad av industriarkitekturen som under den hundraåriga utbyggnaden kontinuerligt har förändrats i Kv Gösen.

 

Under följande år kommer omvandlingen från tung industri till en levande blandstad att ske under ledning av Stena Fastigheter. Den tidigare stängda industrin öppnas upp och blir en unik del av Göteborg. Området blir på samma gång öppet och avskilt. Den vänder sig mot den nya parken intill Säveån och minst lika många människor som en gång fyllde stadsdelen med liv och rörelse kommer om några år att bo, arbeta, handla eller ta en fika i Kullagerfabrikerna. En spännande utveckling att följa som gör det expansiva Gamlestaden ännu mer intressant.

Kv_gosen_Hus K_LILJEWALL_FINAL_230607.jpg

Bild: Liljewall. Visualisering av soltrappan som också är den norra entrén till vardagsstråket. Byggnaderna har gestaltats av respektive byggherre och ansvariga arkitekter.

Området kring De gamla kullagerfabrikerna har rätt förutsättningar för att bli en del av det växande Göteborg med sitt utvidgade centrum. Den genuina industrimiljön blir också ett unikt utflyktsmål för både närboende och besökare.

KORTA FAKTA

STATUS: Detaljplan 

UPPDRAG: Utarbetande av underlag till detaljplan, planstöd, ljusdesign, 3D-samordning, gestaltningsprogram, SKA/BKA, dagsljus och visualisering

UPPDRAGSGIVARE: Stena Fastigheter

ORT: Göteborg

ÅR: 2020–2024

PROJEKTTEAM

Karl Palmberg

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Fanny Sernhede

Handläggande arkitekt

Nils Ekström

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Amanda Hultman

Handläggande landskapsarkitekt

 

Hillevi Kittel

Handläggande planarkitekt

Julia Engberg

Ljusdesigner

Veera Kokko

Ljusdesigner

Ida Sjöholm

Visualiserare

Ina Wahlqvist

Visualiserare

Alicia Sundell

Visualiserare

KONTAKT

Karl Palmberg

0709 14 79 86

kapa@liljewall.se

Fanny Sernhede

0705 08 69 22

fase@liljewall.se

bottom of page