PROJEKT / INDUSTRI / KRAFTVÄRMEVERK LÖVSTA

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

EFFEKT

REFERENSBLAD

UTREDNING

 

 

FORTUM

 

 

2010

 

 

54 MW

 

liljewall_industri

KRAFTVÄRMEVERK LÖVSTA

Utredningsarbete

Projekt för Fortum i Stockholm. Projektet omfattar etableringsutredning avseende nybyggnad av biobränsleanläggning inklusive nybyggnad av hamn i anslutning till anläggningen. Tillförd effekt = 600 MW

TOMAS HAGO
BJARNI INGVASON
ANDERS NILSSON
Show More

MISSA INTE