ARKITEKTUR / VÅRD / HUS 37, HÖGLANDSSJUKHUSET, EKSJÖ

Fasad
Fasad

Hus 37 Eksjö Liljewall / vård

Entréhall
Entréhall

Hus 37 Eksjö Liljewall / vård

Uteplats
Uteplats

Hus 37 Eksjö Liljewall / vård

Fasad
Fasad

Hus 37 Eksjö Liljewall / vård

1/3

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

UNDER PROJEKTERING

 

 

NCC/REGION JÖNKÖPINGS LÄN

 

2015

 

CA 30 000 M2

 

 

 

liljewall_vård

HUS 37 HÖGLANDSSJUKHUSET, EKSJÖ

Nya fronten mot staden

Hus 37 är det senaste tillskottet till Höglandssjukhuset. Byggnaden bildar den nya fronten mot staden. Via den högresta trädallén från stadens torg öppnar den sig med en välkomnande gest. Med sina strikta vita fasader inrangerar byggnaden sig i sjukhusets funktionalistiska formspråk. Entréhallens stora solavskärmande träraster för in de Småländska skogarnas närhet.

 

Anläggningen om sju våningsplan omfattar 30 000 m2. Operations- och intensivvårdskliniken blir den största verksamheten i det nya huset. Enheten omfattar nio operationssalar kopplade till hybridsalen i angränsande byggnad, samt sterilcentral, IVA, UVA och jourrum.

 

Byggnaden innehåller även barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet, smärtmottagning, ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning med 32 enkelrum, fastighetstekniska avdelningen, bårhus, apotek, sjukhuskyrka, café och restaurang samt konferens- och utbildningslokaler.

 

Den nya byggnaden bidrar till ökad säkerhet och omhändertagande av patienterna, bättre arbetsmiljö för personalen och lokaler som möter framtida behov och krav.

 

Hus 37 beräknas vara färdigställt under 2019. Byggnaden kommer kunna möta vårdens framtida krav och bidrar till ökad säkerhet och omhändertagande av patienterna, samt till bättre arbetsmiljö för personalen.

KOLLA OCKSÅ IN