top of page
KV.GÅSEN_GÅRDSVY_Liljewall_200625.jpg

Kv. Gåsen

Tillsammans med C4 Hus har vi tagit fram tävlingsförslaget "Gåsredet" i den marksanvisningstävling som Eslöv kommun utlyste under våren 2020. Vi tog med glädje emot en finalistplats för vårt omsorgsfullt gestaltade radhusområde med många hållbarhetsaspekter och inspiration från trädgårdsstadens kvaliteter.

Gröna ytor, gemensamma mötesplatser och möjlighet att odla bidrar till en fin gemenskap i Eslövs nya kvarter.

KV.GÅSEN_STREETVIEW_Liljewall_200625.jp

PLATSEN & UPPDRAGET

Eslöv kommun är inne i ett spännande utvecklingsskede och bjöd in till marksanvisningstävling för byggrätter i kvarteret Gåsen, östra Eslöv. Målsättningen var att tävlingsområdet skulle vara en föregångare  i omvandlingen av Östra Eslöv och även vara en förebild för hållbart stadsbyggande. Området har mycket bra förutsättningar för att bli en levande stadsdel – här finns bevarade gamla tegelbyggnader, nybyggda skolor, bostäder samt verksamheter. Det ligger också med promenadavstånd till tågstationen vilket ger de boende en möjlighet att pendla.

12011700_Gåsen_Facade-Section_Sketches_T

NATURNÄRA, HÅLLBART & SOCIALT

Till radhusens fasader har vi valt tre material, med olika hållbarhetsvärden: tegel, skiffer och trä. De stora fördelarna med trä är att det är ett förnyelsebart material som lagrar koldioxid. Tegel väljs med fördel som återbrukat, och skiffer har en lång hållbarhet. Radhus är en omtyckt boendeform som lämpar sig för många olika familjekonstellationer. Utemiljön omkring radhusen består av grönska och möjligheter för de boende att mötas. En viktig del av utformningen av huskropparna har varit att skapa en koppling mellan de olika gårdarna. Här kan de boende umgås – barnen kan leka, vuxna kan samtala, grannar möts och kan dela minnen.

12011700_Gåsen_Facade-Section_Sketches_T

GEMENSAM MATODLING

Taken är försedda med så kallade gröna tak, så som sedum, torräng eller biotoptak. Växtligheten på gården och taken bidrar till en sundare plats att vara på – växter bidrar nämligen till lägre stressnivåer, större biologisk mångfald och en bättre luftkvalité. Det finns också en idé om en gemensam matodling på gården. Förslagsvis kan det drivas gemensamt av de som bor här, de kan utbyta erfarenheter och knyta sociala kontakter. Matodlingen kommer också i längden att bidra till en minskad miljöpåverkan där färsk mat finns tillgänglig säsongsvis.

Vår ambition är att bidra till utvecklingen av ett hållbart stadsbyggande. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tävling

UPPDRAGSGIVARE: Eslövs kommun

BESTÄLLARE: C4 Hus

ORT: Eslöv

ÅR: 2020

PROJEKTTEAM

Tina Franke

Uppdragsansvarig

 

Jeff Robles

Arkitekt

Kustrim Regjepaj

Arkitekt

Anja Hesselgren

Landskapsarkitekt

Fanny Almroth

Arkitektpraktikant

Veera Kokko

Ljusdesign

Jesper Karlsson

Miljösamordnare

Gabriella Falk

Visualisering

KONTAKT

Tina Franke

0765 01 71 44

tifr@liljewall.se

bottom of page