top of page

DIGITAL TWIND CITIES

Kompetenscentrumet ”Digital Twin Cities” & Chalmers Tekniska Högskola är en av åtta forskningssatsningar som fått medel från Vinnova. Arkitekterna Ellen Simonsson och Jakub Dvorák från Liljewall är en del av företagsteamen  som medverkar i kompetenscentrumet där akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla konceptet ”digitala tvillingar” för städer. Här arbetar vi med Urban Calculators, vindstudier med AI, Crowd Movement rörelsesimulering, Dagvatten och Underground risks, datautbyte med Speckle och återbruksdatabaser med mycket mera.

DIGITAL ANALYS AV BOSTADSKVALITETER - DAB

De digitala analyserna i DAB bygger på forskningsprojektet MAB – Manual för Analys av Bostäder, ett projekt som drivs av Chalmers och Framtiden fastighetsutveckling. Projektet försöker sätta konkreta siffror på arkitektoniska kvaliteter såsom hur en bostad upplevs eller kan användas flexibelt. De knivskarpa definitionerna programmeras i projektet DAB för att snabbt kunna utföra analyserna på en digital planlösning. Liljewall bidrar med erfarenhet som bostadsarkitekter men också spetskompetens inom programmering för framtagandet av verktyget.

DSC07268_1.JPG

BEFINTLIGA MILJÖER

Liljewall utvecklar nu en intern process för vad vi kallar "Befintliga miljöer". Det är ett digitalt processtöd från A-Ö om hur vi jobbar i befintliga miljöer utifrån inventering, modellering, kalkyl och design. En befintlig miljö kan vara en kulturhistoriskt känslig byggnad, ett sjukhus som ska möbleras om, en industrilokal som ska bli kontor, en innergård som ska renoveras och så vidare. Många av våra projekt utförs i det redan byggda och med digitala verktyg kan arbetet kvalitetssäkras från tidigt skede till färdig byggnad.

Dicksonska_Foto Anna Kristinsdottir_-04908.jpg

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Forskning och

utveckling

Digital utveckling är ständigt pågående på Liljewall med nya, förbättrade funktioner och verktyg varje år. Utvecklingen sker utifrån de behov vi ser i projekt och de hjärtefrågor vi vill effektivisera i vårt arbete. Arkitekturens påverkan på klimatet och på människors välmående och livskvalitet är ledstjärnor i vår digitala utveckling lika väl som att utmana gestaltningsidéer och planeringsideal. Just nu ingår vi i nedan forskningsprojekt:
bottom of page