top of page

Fjällbo Park

Planering för 80 st bostäder

Vårt uppdrag som projektledare är att stödja Egnahemsbolaget med planering av ny bebyggelse om ca 80 bostäder i småskaliga lamellhus med bostadsrätter, detta utmed västra sidan av det befintliga bostadsområde som ägs och förvaltas av Familjebostäder.

 

Den nya detaljplanen för området omfattar ca 220 nya bostäder. Färdigställande planeras till sommaren 2021.

STATUS

 

UPPDRAGSTYP

 

UPPDRAGSGIVARE

 

ÅR

ROLLER

KONTAKTPERSON

BYGGLOVSSKEDE

PROJEKTLEDNING

EGNAHEMSBOLAGET

2018-2021

 

 

IDA NATANAELSSON

Byggledare

PAMELA PAREDES

Projekteringsledare Bygghandling

Biträdande projektledare

ANDREAS LIFMARK

Miljösamordnare

bottom of page