top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / CENTRALA SALEM

VINST I MARKANVISNINGSTÄVLING

 

 

BOVIERAN AB/BALDER AB

 

 

2016

PER-HENRIK JOHANSSON

Uppdragsansvarig

TOVE SVENSSON

Handläggande arkitekt

RAINA TILDEN

Medverkande arkitekt

GUSTAF RIDDARSTRÖM

Medverkande arkitekt

LUDVIG NETRÉ

Planarkitekt

KATJA KARLSTEN

Landskapsarkitekt

liljewall_bostäder

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

PROJEKTTEAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSON

CENTRALA SALEM

Naturliga platser för gemenskap, samvaro och upplevelser

Våren 2016 utlyste kommunen tävlingen med uppdraget att ta fram förslag för hur centrala Salem kan utvecklas och tillskapas fler bostäder. Liljewall arbetade på uppdrag av Bovieran AB och Balder AB – ett samarbete som resulterade i ett förslag vilket förstärker centrum med bland annat bostäder, förskola, handel och ett nytt kulturhus. Mellan kvarteren skapas nya naturliga platser för gemenskap, samvaro och upplevelser.

 

Kvarteren, i klassiskt formspråk, är uppbrutna i färg och form men moderna i utförande, fönstersättning och detaljering. Fasadmaterial är tegel och puts i det ena kvarteret, medan kulturhusets går i trä. För att lyfta fram Salems kvaliteter innehåller förslaget även ett grönt aktivitetsstråk som kopplar samman bostadskvarteren och möjliggör nya aktivitets- och mötespunkter för Salemborna.

 

Kommunen meddelade i december 2016 att teamet var en av fyra vinnande team som fått förtroendet att arbeta vidare med Salem centrum.

 

bottom of page