top of page

PROJEKT BOSTÄDER / ARANÄS 4

KV. ARANÄS 4, KUNGSBACKA

Ett levande bostadskoncept

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

 

KUNGSBACKA KOMMUN

 

 

2017

 

CA 10 425 M2

 

 

SVANEN

PER-HENRIK JOHANSSON

Uppdragsansvarig

AUGUST ORRLING

Handläggande arkitekt

MICHAEL GHERSETTI

Medverkande arkitekt

FRANS GILLBERG

Landskapsarkitekt

CHRISTOFFER THULIN

Visualisering

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

MILJÖKLASS

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

Aranäs 4 är ett boendekoncept för stadsbon som söker umgänge med sina grannar samtidigt som hen bor mitt i stadens utbud av människor och aktiviteter. Genom att blanda hyresrätter, bostadsrätter och kooperativa boendeformer möjliggör vi för människor med olika sociala och kulturella bakgrunder att bo här. Det är värderingar och preferenser som styr vem som söker sig hit snarare än ålder, civilstatus eller ekonomiska förutsättningar. Tillsammans med Bonava föreslår vi ett levande och tryggt bostadskvarter i centrala Kungsbacka.

 

För att skapa en stadsdel med gator fulla av liv och kvarter som de boende upplever som attraktiva och med platser som förenar istället för att segregera har vi studerat kvarter som vi uppfattar som attraktiva i Sverige, Danmark, England och USA. Vi tittade på skalan, utformningen, koppling till omgivande gatustruktur, antal verksamheter och deras placering.

 

Vi ser stora fördelar med ett slutet kvarter där innergården skapar utrymme för social samvaro, trygghet och en tyst miljö. Samtliga lägenheter i projektet är planerade så att de erbjuder god funktion på liten yta. Gästlägenheten i bottenvåningen kan hyras av samtliga boende i kvarteret och gemensamhetslokalen utgör en centralplats i kvarteret. På gården finns även en väderskyddad pergola, grillmöjligheter och plats för odling. Kvarteret utformas med ett gatuplan som ger förutsättningar för att skapa ett varierat utbud av lokaler. Entréerna till de enskilda fastigheterna är vända ut mot det offentliga rummet och ger liv och rörelse på omgivande gator.

 

Förutom ett cykelkök, där man kan meka med sin cykel, finns det i kvarteret två större cykelförråd. De boende kommer dessutom att ha tillgång till lådcyklar och en elcykelpool.

 

Tävlingen gjordes med Kungsbacka kommun som mottagare. 11 bidrag lämnades in och vårt förslag som vi tagit fram tillsammans med Bonava kom näst högst i utvärderingen. Vi vill gratulera HSB i samarbete med KUB arkitekter som kammade hem vinsten!

bottom of page