top of page
Amiralitetsgatan_05.jpg

Amiralitetsgatan

I projektet Amiralitetsgatan har vi har valt gedigna material för långsiktig hållbarhet, och att bygga med omsorg har varit en ledstjärna genom hela processen. Stort fokus har lagts på att bygga socialt hållbara bostäder. Beställaren Robert Dicksons stiftelse är en av Sveriges äldsta och erbjuder sina hyresgäster ett tryggt boende till rimlig hyra. 

Husen på Amiralitetsgatan byggs i den populära stadsdelen Majorna i Göteborg. Tvärs över gatan ligger Karl Johan-skolan, uppförd 1922–1925 efter ritningar av Gunnar Asplund.

Amiralitetsgatan_12.jpg

Husen på Amiralitetsgatan 19 ligger i ett kvarter i hjärtat av den populära stadsdelen Majorna i Göteborg, med stora kulturvärden och en spännande byggnadshistoria. Redan 1858 byggdes två bostadshus i sten med gavlarna ut mot gatan på den plats våra bostadshus står idag. Husen revs 1974 och fick ge plats åt en envånings förskola i trä. Mitt emot byggdes Karl Johansskolan 1925 med sitt ikoniska gavelmotiv i gult tegel och 1949 byggdes bostadshuset i gult tegel mot Kaptensgatan och med gavel mot Amiralitetsgatan. Masthuggskyrkans spetsiga form finns i fonden av Amiralitetsgatan österut. Så stadsbilden med de gavelmotiven, den behagliga skalan och rytmen, som finns runt om i gaturummet och det gula teglet, som utgör ett viktigt karaktärsdrag för många byggnader i Göteborg, är vår inspiration för gestaltningen av husen.

Att välja gedigna material för långsiktig hållbarhet och att bygga med omsorg har varit en ledstjärna genom hela processen för byggnader och utvändig miljö. Husen har Rheinzink på taken, handmurade fasader med danskt hårdbränt tegel, svensk granit på marksidan och plywood i alla innerväggar.

Amiralitetsgatan_01.jpg

Med två husvolymer får vi ljusa lägenheter med fina rumsproportioner och söderljus in på gården. Generösa ytor i lägenheterna ger bra möjligheter för en varierad möblering och plats att leva. Stora fönster ger ljusa bostäder och utsikt. Fönsternischerna är fasade in i rummen och för in ljuset på ett fint sätt i bostaden. Välgjorda detaljer och solida material som känns äkta genom hela sin livscykel bidrar till hemtrevnad.

 

Stor omsorg har lagts på rymliga balkonger som ger möjlighet att njuta av sol och utsikt, och ger plats för både samvaro med vänner och en rofylld stund i solen. Balkongen har smidesräcken av plattstål med en perforerad plåt på insidan som upplevs som trygg och täckande när man vistas på balkongen men som utifrån upplevs som transparent och lätt.

Amiralitetsgatan_09.jpg

Den nya gården vävs in i den befintliga kuperade kvartersgården med naturtrogen växtlighet och hållbara material på uteplatser och möbler. De stora träden spelar mot husvolymernas skala och varma gulgrå tegeltoner.

Stort fokus har lagts på att bygga socialt hållbara bostäder. Beställaren Robert Dicksons stiftelse är en av Sveriges äldsta och erbjuder sina hyresgäster ett tryggt boende till rimlig hyra. Den som hyr får inte heller ha för hög inkomst.

 

Tack vare att samtliga aktörer har samlat all sin energi, kunskap och tillsammans arbetat mot ett gemensamt mål har resultatet blivit väldigt lyckat. Vi är stolta över att ha skapat hus som bidrar med mycket glädje och nytta för både staden och de boende.

Amiralitetsgatan_11.jpg
Att bygga med omsorg har varit en ledstjärna genom hela processen för byggnaderna och den utvändig miljö på Amiralitetsgatan i Göteborg.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt
ÅR: 2017-2021

ORT: Göteborg

UPPDRAGSGIVARE: Robert Dicksons Stiftelse
ENTREPRENÖR:
Skanska

INFLYTTNINGSÅR: 2022

BRUTTOAREA (BTA): 67 hyresrätter, 7 600 kvm

PROJEKTTEAM

Hilda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig arkitekt

Emelie Silverterna

Handläggande arkitekt 

Jacob Flårback

Medverkade arkitekt 
Linneá Leijon

Medverkade arkitekt 

Carolin Bodin

Handläggande ingenjör

Anna Kristinsdóttir

Fotograf

KONTAKT

Ann Tolly

0765-48 70 25

anto@liljewall.se

bottom of page