top of page

PROJEKT / UTBILDNING + STORKÖK + LANDSKAP / STORA SKÖNDALS FÖRSKOLA

STORA SKÖNDALS FÖRSKOLA

Sköndal

Stora Sköndals förskola ligger som namnet avslöjar i Sköndal, i södra Stockholm. Förskolan har en färgsättning som tagit utgångspunkt från omkringliggande skog och natur. Fasaderna består av fibercementskivor i två gröna nyanser som bildar ett flätverk som övergår från ljust till mörkt på huskroppens långsidor för att skapa en varierad levande fasad men samtidigt hålla ett sammanhållet intryck. Fönster, dörrar och skärmtak kommer att ha samma gröna ton som den mörkare av de två fasadkulörerna.

Stora Sköndals förskola är en av SISAB:s konceptförskolor, Framtidens förskola, som tagits fram för att effektivisera byggprocessen och möta behovet av fler förskolor i takt med att Stockholm växer. Planlösningen är alltid densamma men de yttre förutsättningarna och fasadkonceptet kan variera utifrån den specifika platsen. Ett koncept med smart och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs.

En viktig del av en förskolas verksamhet är gården. Tillsammans har arkitekter och landskapsarkitekter jobbat tillsammans med temat. Vi har lyssnat mycket på önskemål från verksamheten men hållit temat så pass fritt att de inte behöver styras av detta om förutsättningar och behov ändras i framtiden.

Stora Sköndals förskola rymmer 108 barn. Liksom alla Framtidens förskolor är den miljöcertifierad enligt systemet Miljöbyggnad, klass Silver.

liljewall_utbildning
liljewall_utbildning
liljewall_landskap

NYBYGGNAD FÖRSKOLA

SISAB – SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM

FÄRDIGSTÄLLT 2016

CA 1 160 M2

MILJÖBYGGNAD SILVER

UPPDRAG

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

 

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

LIKNANDE PROJEKT

bottom of page