top of page

PROJEKT / UTBILDNING + STORKÖK + LANDSKAP / BLOMBACKENS FÖRSKOLA

Blombackens förskola

Nils Holgersson-tema

UPPDRAG

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

NYBYGGNAD FÖRSKOLA

SISAB – SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM

PEPPARVÄGEN, FARSTA

STOCKHOLM

FÄRDIGSTÄLLT 2016

 

CA 1 500 M2

MILJÖBYGGNAD SILVER

Blombackens förskola är en nybyggd förskola på Pepparvägen i Stockholms söderförort Farsta. Här fanns önskemål från verksamheten som ledde till temat ”Nils Holgerssons underbara resa” av Selma Lagerlöf. Gården är gestaltad som en Sverigekarta med odlingsytor i den södra delen som övergår till en vildare del i norr. Byggnadens färgsättning utgår från den traditionella svenska faluröda kulören.

 

Pepparvägens förskola är en av SISAB:s konceptförskolor, Framtidens förskola, som tagits fram för att effektivisera byggprocessen och möta behovet av fler förskolor i takt med att Stockholm växer. Planlösningen är alltid densamma men de yttre förutsättningarna och fasadkonceptet kan variera utifrån den specifika platsen. Ett koncept med smart och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs.

En viktig del av en förskolas verksamhet är gården. Tillsammans har arkitekter och landskapsarkitekter jobbat tillsammans med temat. Vi har lyssnat mycket på önskemål från verksamheten men hållit temat så pass fritt att de inte behöver styras av detta om förutsättningar och behov ändras i framtiden.

Pepparvägens förskola rymmer 144 barn. Liksom alla Framtidens förskolor är den miljöcertifierad enligt systemet Miljöbyggnad, klass Silver.

bottom of page