top of page

PROJEKT UTBILDNING + STORKÖK + LANDSKAP / LILLA TENSTA FÖRSKOLA

LILLA TENSTA FÖRSKOLA

Tensta

UPPDRAG

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

 

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

NYBYGGNAD FÖRSKOLA

SISAB – SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM

FÄRDIGSTÄLLT 2016

CA 1 500 M2

MILJÖBYGGNAD SILVER

liljewall_landskap

Lilla Tenstas förskola i Tensta har temat staden. Byggnadens volym delas in i fyra

olika skiv- och kulörtyper som ger intryck av flera byggnader.

Lilla Tenstas förskola är en av SISAB:s konceptförskolor, Framtidens förskola, som tagits fram för att effektivisera byggprocessen och möta behovet av fler förskolor i takt med att Stockholm växer. Planlösningen är alltid densamma men de yttre förutsättningarna och fasadkonceptet kan variera utifrån den specifika platsen. Ett koncept med smart och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs.

En viktig del av en förskolas verksamhet är gården. Tillsammans har arkitekter och landskapsarkitekter jobbat tillsammans med temat. Vi har lyssnat mycket på önskemål från verksamheten men hållit temat så pass fritt att de inte behöver styras av detta om förutsättningar och behov ändras i framtiden.

Lilla Tenstas förskola rymmer 144 barn. Liksom alla Framtidens förskolor är den miljöcertifierad enligt systemet Miljöbyggnad, klass Silver.

liljewall_utbildning
liljewall_utbildning

RELATERADE PROJEKT

bottom of page