top of page

PROJEKT / UTBILDNING + STORKÖK + LANDSKAP / KISTAHÖJDENS FÖRSKOLA

KISTAHÖJDENS FÖRSKOLA

Kista

UPPDRAG

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

PROJEKTERING

SISAB ­– SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM

2015

CA 1 500 M2

MILJÖBYGGNAD SILVER

liljewall_landskap

Kistahöjdens förskola är en nystartad förskola i Kista, i nordvästra Stockholm. Förskolan är byggd i två plan och rymmer åtta avdelningar med möjlighet att ta emot 144 stycken barn.


Förskolan har en färgsättning som tagit utgångspunkt från det omkringliggande bostadsområdets kulörer. Fasaderna består av kompositskivor i en grå ton
med två olika glanstal för att skapa en varierad levande fasad men samtidigt hålla
ett sammanhållet intryck. Fönster, dörrar och skärmtak har en varm grön ton.

Kistahöjdens förskola är en av SISAB:s konceptförskolor, Framtidens förskola, som tagits fram för att effektivisera byggprocessen och möta behovet av fler förskolor i takt med att Stockholm växer. Planlösningen är alltid densamma men de yttre förutsättningarna och fasadkonceptet kan variera utifrån den specifika platsen. Ett koncept med smart och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs.

liljewall_utbildning
liljewall_utbildning

RELATERADE PROJEKT

bottom of page