top of page

Emiliaskolan

Med tydlig pedagogik

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT 

 

ÅR

 

BRUTTOAREA (BTA)

PASSIVHUS (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

LANDSKRONA KOMMUN

 

LANDSKRONA

 

2011

 

CA 2 700 KVM

PASSIVHUS

Verksamheten har med utgångspunkt från den pedagogiska filosofin inom Reggio Emilia velat skapa en modern förskola/skola med en tydlig pedagogisk profil. Med kontorets omfattande erfarenhet av Reggio Emilia som grund fick vi uppdraget att projektera detta spännande projekt.

Kommunen hade också en klar målsättning för projektet att detta skulle utformas som ett passivhus vilket också konsekvent genomförts i denna Sveriges första riktiga passivhusskola.

Byggnaden som är i två plan rymmer tio avdelningar förskola på bottenplan (200 barn) och skollokaler för ca 175 elever. I bottenplanet finns också gemensamt rörelserum, ateljé och matsal. I projektet har stor omsorg lagts vid pedagogiska ”infall” med en lekfullhet i utformning av detaljer och inredning där inredningsarkitekten varit involverad i projektet och arbetat tillsammans med brukarna från tidigt skede. Inredning och färgsättning är utformad för att vara färgrik, inspirerande och lekfull. Skolan har även många intressanta tekniska lösningar och speciella tekniska detaljer som ska öka barnens förståelse för teknik.

Byggnationen har genomförts med mycket låga produktionskostnader trots att det utformats som ett passivhus.

Detta tillsammans med de höga ambitioner som verksamheten haft för skolans arbete tillsammans med snäva tidsramar som fanns för projektet har detta varit ett utmanande projekt som idag röner stort intresse från många håll.

bottom of page