top of page

PROJEKT / UTBILDNING + STORKÖK + LANDSKAP/ GRÖNMOSSENS FÖRSKOLA

GRÖNMOSSENS FÖRSKOLA

Emågatan, Bagarmossen

UPPDRAG

 

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

NYBYGGD FÖRSKOLA

SISAB ­– SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

FÄRDIGSTÄLLT 2016

CA 1 160 M2

MILJÖBYGGNAD SILVER

liljewall_landskap

I femtiotalsområdet Bagarmossen i Stockholm Söderort har vi skapat en förskola med fokus på äventyr och rörelse med inspiration från klassiska berättelser som Pippi Långstrump och Krakel Spektakel. Här är lärande, utveckling och lek i fokus. 

 

Grönmossen är en av SISAB:s konceptförskolor, Framtidens förskola, som tagits fram för att effektivisera byggprocessen och möta behovet av fler förskolor i takt med att Stockholm växer. Planlösningen är alltid densamma men de yttre förutsättningarna och fasadkonceptet kan variera utifrån den specifika platsen. Ett koncept med smart och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs.


Grönmossens förskola är placerad längs Emågatan och har plats för 108 barn.
Bebyggelsen runt omkring består främst av 4–5 vånings putsade flerfamiljshus
från femtiotalet. Fasaderna på den nya byggnaden består av fibercementskivor
lagda i ett diagonalt mönster. Skärmtak och solavskärmningarna är av perforerad plåt. Formen av en stiliserad gardin kopplar an till det lekfulla formspråket som var typiskt för femtiotalet. Mönstret tillsammans med fönsteromfattningar och takmaterial är tänkt att knyta an till i områdets tidskaraktär, men som en samtida tolkning.


Konstnären Hanna Hedman har skapat ett prisbelönat konstverk som är en del av
gårdens staket. Staketet av laserskuren och lackerad plåt har ett detaljrikt myller av
mönster av rödlistade djur och växter som flätas i varandra.

liljewall_utbildning
liljewall_utbildning

FLER FRAMTIDENS FÖRSKOLOR

bottom of page