top of page

PROJEKT / LANDSKAP + STORKÖKUTBILDNING / BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA

BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA

Bredbyplan, Rinkeby

UPPDRAG

 

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSONER

NYBYGGNAD FÖRSKOLA 

SISAB ­– SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM

FÄRDIGSTÄLLT 2016

CA 1 160 M2

MILJÖBYGGNAD SILVER

liljewall_landskap

Bredbyplan ligger i Rinkeby i Stockholm Västerort. Det är en stadsdel där man arbetar mycket med lässatsningar, något vi ville uppmuntra till det på ett lekfullt sätt i utformningen av förskolan. Temat på Bergsgårdens förskola är därför symboler, språk och läsning. Utefter det har vi arbetat med former som ska föra tankarna till bokstäver, något som avspeglar sig på fasaden med fönsteromfattningar och burspråk, även i gårdens gestaltning.

Förskolan Bergsgården är en av SISAB:s konceptförskolor, Framtidens förskola, som tagits fram för att effektivisera byggprocessen och möta behovet av fler förskolor i takt med att Stockholm växer. Planlösningen är alltid densamma men de yttre förutsättningarna och fasadkonceptet kan variera utifrån den specifika platsen. Ett koncept med smart och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs.

En viktig del av en förskolas verksamhet är gården. Tillsammans har arkitekter och landskapsarkitekter jobbat tillsammans med temat. Vi har lyssnat mycket på önskemål från verksamheten men hållit temat så pass fritt att de inte behöver styras av detta om förutsättningar och behov ändras i framtiden.

Förskolan Bergsgården rymmer 108 barn. Liksom alla Framtidens förskolor är den miljöcertifierad enligt systemet Miljöbyggnad, klass Silver.

liljewall_utbildning
liljewall_utbildning

FLER FRAMTIDENS FÖRSKOLOR

bottom of page