top of page

ÄPPELGÅRDEN

Framtidsinriktat lärande

Ale kommun tog beslut om att bygga en ny förskola i Nödinge där såväl pedagogiken som byggnadens utformning får sin utgångspunkt i nya framtidsinriktade synsätt. Den pedagogiska verksamhetsidén har influerats av den pedagogiska filosofin, Reggio Emilia. Förskolans uppgift är att möta barnen och få dem att växa, lära och utvecklas.

 

Äppelgårdens förskola ska ligga i framkant när det gäller minskad energianvändning och byggdes därför som ett s k passivhus.

 

Byggnaden får en kompakt utformning för att minska energibehovet och fönsterytornas placering ger optimala ljusinsläpp. Byggnaden utförs med tung stomme med tanke på livslängd, säkerställd täthet och för att få en oorganisk konstruktion med få material som också ger goda förutsättningar för ett behagligt inomhusklimat.

liljewall_landskap
liljewall_storkök
liljewall_utbildning

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

PASSIVHUS (BTA)

REFERENSBLAD

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

ALE KOMMUN

 

 

2011

 

 

CA 1 500 M2

 

 

PASSIVHUS

RELATERADE PROJEKT

bottom of page