top of page
Prastamosseskolan-418ps_webb.jpg

Prästamosseskolan

Nybyggnad skola, inredning, landskap / Skurup

I Skurups centralort ligger Prästamosseskolan, invid dammen Prästamossen som gett skolan sitt namn​. Skolan rymmer 800 elever från årskurs 4–9 och är Skurup kommuns största byggprojekt hittills. "Hjärnsmart skola" har varit ledordet i projektet, som utförts som en samverkansentreprenad mellan MVB och Skurups kommun. Det innebär att skolans lärmiljöer är utformade med utgångspunkt från de senaste forskningsrönen om pedagogik och om hur vår hjärna lär sig allra bäst.
Prastamosseskolan-56ps_webb.jpg

"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn."

Dessa kloka ord myntade Benjamin Franklin redan på 1700-talet och är mer relevanta än någonsin idag när vi tar avstamp i hur vår hjärna lär sig allra bäst.

Prastamosseskolan-213ps_webb.jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONCEPT

Liljewall och Skurup kommuns delade vision om "den hjärnsmarta skolan" har genomsyrat hela projektet och format arbetet med Prästamosseskolan. Det innebär att skolans lärmiljöer är utformade med utgångspunkt från de senaste forskningsrönen om pedagogik och om hur vår hjärna lär sig allra bäst. 

En variation av olika rumstyper har tagits fram, de är behovsanpassade efter olika lärsituationer. Eftersom våra hjärnor fungerar på olika sätt blir flexibilitet för att underlätta för individanpassad undervisning särskilt viktig. Det innebär också att byggnaden talar ett tydligt språk för hur rummen skall användas, hur vi orienterar oss men också att vi känner oss trygga och avslappnade i de miljöer vi vistas i.

Prastamosseskolan-225ps_webb.jpg

I varje hemvist finns ett centralt torg med en gradäng. Den blir används både som en mötesplats för eleverna och som undervisningsyta. Med fönster från golv till tak är det ett ljust rum som öppnar sig mot grönskan och dammen.

_MG_7626_1.jpg
IMG_1287.jpg

Stor vikt har lagts på utformningen av specialsalarna i fråga om takhöjd, ljud, ljus, material och variation i möblering för olika typer av lärsituationer, där både rum för teoriundervisning och praktiska och kreativa moment finns. 

Prastamosseskolan-96ps_webb.jpg

Salarna för specialämnen på bottenvåningen ger en möjlighet för såväl teoriundervisning som praktiska och kreativa moment att flytta klassrummet ut i friska luften. Naturen inspirerar till en experimentlust som i sin tur stärker lärandet. I Prästamosseskolan finns förutsättningar att bedriva undervisning utomhus i nästan alla ämnen.

till sektionsmarkering.jpg

UPPDELAD I TRE VOLYMER

Den stora skolan har brutits ner i mindre enheter där eleverna kan känna trygghet och tillhörighet. Skolans gemensamma ytor som matsal, musik, NO, hemkunskap och slöjd finns på skolans bottenvåning. De kan samutnyttjas av allmänheten men delas även med andra skolor som kommer för att använda specialsalarna. På de två övre planen finns skolans hemvister. De är elevens bas i skolan och är utformade som ett kluster av rum med olika förutsättningar för olika situationer av lärande. För att underlätta det viktiga samspelet och närheten mellan pedagoger och elever är lärarrummen förhållandevis små men ligger i stället centralt placerade, för att personalen ska komma i ut bland eleverna.

Det sociala samspelet mellan pedagog och elev är nyckeln till att få engagerade elever.

Längs dammen finns gradänger formade som en amfiteater. Det är en enkel övergång mellan skolan och parken, och bjuder in de boende i Skurup till umgänge, lek och aktivitet. Platsen är tillgänglig för alla med plats för teaterframträdande, bollspel på basketplanen eller lek i den naturinspirerade nyanlagda hinderbanan i en befintlig björkdunge.

Foto: Wallenstam

Prastamosseskolan-418ps_webb.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt 2019

UPPDRAGSGIVARE: Skurups kommun

SAMVERKANSENTREPRENAD: MVB och Skurups kommun

ÅR: 2017

UPPDRAG: Liljewall har ritat skolbyggnaden, inredningen och landskapet

PROJEKTTEAM

Stefan Östman

Uppdragsansvarig arkitekt

Madeleine Nordenknekt

Uppdragsansvarig arkitekt

Erika Brantvall

Handläggande arkitekt

Sandra Isaksson
Handläggande ingenjör

Frans Gillberg

Handläggande landskapsarkitekt

Lotta Josefson

Inredningsarkitekt

Karl-Johan Bexér

Visualiserare

Kentaroo Tryman

Emma Karlsmark Elfstrand

Fotografer

KONTAKT

Erika Brantvall

0765-01 71 43
erbr@liljewall.se

bottom of page