Kunskapshuset

Skolan, som fått namnet Kunskapshuset, ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxna. Det blir en modern byggnad som skapar förutsättningar för nytänkande pedagogik. Stor vikt har lagts på att skapa en hållbar, funktionell och arkitektonisk helhet som är välkomnande, tillgänglig och säker. Ännu ett steg mot visionen att göra Gällivare till "en arktisk småstad i världsklass". 

Det fiskbensmönstrade taket i trä fungerar som ett konstnärligt smycke. Mönstret är tänkt att beskriva platsen och kulturen, och samtidigt ge byggnaden en  personlighet.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggandet av Kunskapshuset är en viktig del av den omfattande samhällsomvandlingen i Gällivare. Vårt uppdrag har varit att studera behov och förutsättningar och i nära samarbete med kommunens företrädare och skolans representanter ta fram en lösning på hur det nya Kunskapshuset och hela kvarteret kan gestaltas till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar, funktionell och arkitektoniskt attraktiv helhet. 

Som alltid börjar processen vid skissbordet. Likt en gruva har Kunskapshuset fått olika nivåer. 

Eldstaden.

Den sociala trappan "Dagbrottet" är tänkt att bli skolans nav där elever och lärare leds upp mot byggnadens alla verksamheter. Vandringen avslutas i konferenslokalerna på våning 6 och utsikten mot Dundret. Trappan är inklädd i veckat stål. Stegen och gradängen är klädd med ekkubb. Ekkubb som rinner ned för trappan och ut på golvet i entréhallen i form av en gradäng.

IDÉERNA VISUALISERAS

Vår strävan har varit att låta ett uttryck genomsyra hela byggnaden. Formen har anpassats till de omkringliggande byggnaderna och torget. Stor vikt har lagts på att skapa en hållbar, funktionell och arkitektonisk helhet. Skolan ska både vara välkomnande, tillgänglig och säker – en flexibel och vacker miljö rustad inför framtidens behov av förändring och utveckling.

Fasaden i trä och glas är uppbyggd genom stora vertikala träpelare i stark röd kulört. Parvis placerade med inspiration från lokala mönster, skapar pelarna varierande gestalter och rytm utmed fasaden. Skolan upplevs som sluten i vissa vinklar och helt uppglasad i andra. De olika fasaderna möter staden med ett sammanhållet uttryck.

De utvändiga pelarna sitter mitt framför de invändiga, bärande, pelarna. Pelarna skyddar mot sol och visar tydligt husets struktur och konstruktion.

Entréhallen med den öppna spisen och trappan som skapar spännande mötesplatser, möjlighet till utställningar, uppträdande, studier och presentationer.

Så här kommer matsalen att se ut.

En platsspecifik sittmöbel

Till Kunskapshuset har vi formgivit en platsspecifik sittmöbel. Det är en bänk som genom sitt flexibla modulsystem lätt kan sammankopplas till ett myller av sittplatser. I nära samarbete med möbelproducent och beställare har vi tillsammans ritat en produkt som tydligt kopplar an till vår arkitektur, tradition, hantverk och teknik.

Kunskapshuset blir en central och viktig byggnad i det nya Gällivare. 

En presidiemöbel för naturnära  konferenser

Vi har formgivit en platsspecifik presidiemöbel för Kunskapshusets stora konferenssal. Konceptet tar sin utgångspunkt i den gamla björkskogen och björkens uppbyggnad. Precis som björkens vedkärna omsluts möbelns ljusa träkonstruktion av ett vackert skyddande skal i näver.

KUNSKAPSHUSET_MÖBLER_I_NATUR_BJÖRK_Lil

BYGGET STEP BY STEP

I juni 2017 satte bygget av skolan i gång. Redan nu kan man kan skönja dess sammanhang, få en upplevelse av volymen och samspelet mellan materialvalen. Dessutom, blicka upp och skåda det fiskbensmönstrade taket i trä – som bara det i sig fungerar som ett konstnärligt smycke. 

1/10

Kunskapshuset beräknas vara klar för invigning till hösten 2020.

TANKAR OM

Trä och hållbart byggande

Under de senaste 100 åren har trä som byggnadsmaterial ofta fått stå tillbaka i stora byggprojekt till förmån för stål och betong, men under de senaste årtiondena har trä förädlats till nya byggkomponenter. Tack vare modern skruv- och limningsteknik är trä åter ett alternativ i stora byggprojekt. Något vi ser väldigt positivt på! 

 

Liljewall har flera erfarenheter av att arbeta med trä. Förutom att vi har våra egna experter på trä, har vi under åren varit noga med att skapa kontakter med experter inom området dels vad det gäller konstruktörer, akustikkonsulter och brandsakkunniga dels inom forskning. Vi berättar gärna mer om våra erfarenheter och vill stödja dig som beställare i tankar kring uppförandet av träbyggnader. 

KORTA FAKTA

STATUS: pågående

UPPDRAGSGIVARE: Gällivare kommun

ÅR: 2015- (under byggnation). 
Beräknad stå färdigt 2020

BRUTTOAREA: ca 23 000 kvm

SAMARBETE MELLAN: Utbildning & Inre Miljöer

PROJEKTTEAM

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig arkitekt

Johan Brendelökken

Uppdragsledare

 

Lars Olausson

Handläggande arkitekt och

gestaltningsansvarig

 

Jonas Hermansson

Handläggande inredningsarkitekt

 

Johan Lindkvist

Handläggande byggingenjör

 

Veronica Sundqvist

Handläggande arkitekt (programhandling)

 

Karl-Johan Bexér

Visualisering

 

Christoffer Thulin

Visualisering

KONTAKT

Harald Gamrell

0708-79 57 99

haga@liljewall.se