top of page

Kunskapshuset
– från idé till verklighet

Skolan, som fått namnet Kunskapshuset, öppnade i oktober 2020 och inrymmer Gällivare kommuns gymnasieskola och lärcentra för vuxna. Det är modern byggnad som skapar förutsättningar för nytänkande pedagogik. Vägen dit har varit otroligt spännande och pågått i cirka 5 år. Stor vikt har lagts på att skapa en hållbar, funktionell och arkitektonisk helhet som är välkomnande, tillgänglig och säker. Ännu ett steg mot visionen att göra Gällivare till "en arktisk småstad i världsklass". Här visar vi hur skolan har tagit form.

Redan under bygget kunde man se hur det fiskbensmönstrade taket i trä fungerar som ett konstnärligt smycke. Mönstret är tänkt att beskriva platsen och kulturen, och samtidigt ge byggnaden en  personlighet.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggandet av Kunskapshuset är en viktig del av den omfattande samhällsomvandlingen i Gällivare. Vårt uppdrag har varit att studera behov och förutsättningar och i nära samarbete med kommunens företrädare och skolans representanter ta fram en lösning på hur det nya Kunskapshuset och hela kvarteret kan gestaltas till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar, funktionell och arkitektoniskt attraktiv helhet. 
Kunskapshuset_sketch3.jpg

Som alltid börjar processen vid skissbordet. Likt en uppochnedvändgruva har Kunskapshuset fått olika nivåer. 

Kunskapshuset_sketch.jpg
Kunskapshuset_sketch2.jpg
171219 KH presentation draft.jpg

Skiss på eldstaden.

I entréhallen finns en karaktäristisk platsspecifik trappa. ”Dagbrottet”, som trappan kallas, bryter sig upp våning för våning för att avslutas med en konferenslokal med utsikt över lågfjället Dundret. Trappan är tänkt att bli skolans nav där elever och lärare leds upp mot byggnadens alla verksamheter. Trappan är inklädd i veckat stål. Stegen och gradängen är klädd med ekkubb. Ekkubb som rinner ned för trappan och ut på golvet i entréhallen i form av en gradäng.

IDÉERNA VISUALISERAS

Vår strävan har varit att låta ett uttryck genomsyra hela byggnaden. Formen har anpassats till de omkringliggande byggnaderna och torget. Här nedan följer ett antal visualisering som tog fram i det tidiga kreativa skedet av processen. 
utbildning__liljewall_kunskapshuset01.jp

Fasaden i trä och glas är uppbyggd genom stora vertikala träpelare i stark röd kulört. Parvis placerade med inspiration från lokala mönster, skapar pelarna varierande gestalter och rytm utmed fasaden. Skolan upplevs som sluten i vissa vinklar och helt uppglasad i andra. De olika fasaderna möter staden med ett sammanhållet uttryck.

De utvändiga pelarna sitter mitt framför de invändiga, bärande, pelarna. Pelarna skyddar mot sol och visar tydligt husets struktur och konstruktion.

utbildning__liljewall_kunskapshuset03.jp

I den stora entréhallen, med en enorm takhöjd, finns en öppen spis och trappan som skapar spännande mötesplatser, möjlighet till utställningar, uppträdande, studier och presentationer.

MATSAL_webb.jpg

Skolans matsal har en takhöjd på 16 meter. Det här är en visualisering på hur matsalen kommer att se ut.

KUNSKAPSHUS_FLYGVY_151031_Liljewall_low.

Kunskapshuset är en del den unika samhällsomvandling Gällivare står inför. Två centrum ska bli ett när grannorten Malmberget, till stora delar, flyttas på grund av gruvans utveckling. Genom medborgardialoger och kontakt med lokalt näringsliv och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision om att bygga en ”arktisk småstad i världsklass”. Den visionen har Liljewall varit en del av genom planerandet och genomförandet av Kunskapshuset. Skolan blir ett viktigt tillskott till staden och dessutom en markör som berättar en historia om platsen och det samiska kulturarvet. 

En platsspecifik sittmöbel

Till Kunskapshuset har vi formgivit en platsspecifik sittmöbel. Det är en bänk som genom sitt flexibla modulsystem lätt kan sammankopplas till ett myller av sittplatser. I nära samarbete med möbelproducent och beställare har vi tillsammans ritat en produkt som tydligt kopplar an till vår arkitektur, tradition, hantverk och teknik.

Kunskapshuset blir en central och viktig byggnad i det nya Gällivare. 

En presidiemöbel för naturnära  konferenser

Vi har formgivit en platsspecifik presidiemöbel för Kunskapshusets stora konferenssal. Konceptet tar sin utgångspunkt i den gamla björkskogen och björkens uppbyggnad. Precis som björkens vedkärna omsluts möbelns ljusa träkonstruktion av ett vackert skyddande skal i näver.

KUNSKAPSHUSET_MÖBLER_I_NATUR_BJÖRK_Lil

BYGGET STEP BY STEP

I juni 2017 satte bygget av skolan i gång. Sedan dess har skolan vuxit fram i etapper. I bildspelet finns några bilder från byggprocessen. Ganska tidigt kunde man skönja dess sammanhang, få en upplevelse av volymen och samspelet mellan materialvalen. Dessutom, blicka upp och skåda det fiskbensmönstrade taket i trä – som bara det i sig fungerar som ett konstnärligt smycke. 

Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--9.jpg

Kunskapshuset öppnade lagom till terminsstart hösten 2020. Läs mer om resultatet!

Trä och hållbart byggande

Liljewall har flera erfarenheter av att arbeta med trä. Förutom att vi har våra egna experter på trä, har vi under åren varit noga med att skapa kontakter med experter inom området dels vad det gäller konstruktörer, akustikkonsulter och brandsakkunniga dels inom forskning. Vi berättar gärna mer om våra erfarenheter och vill stödja dig som beställare i tankar kring uppförandet av träbyggnader. 

KORTA FAKTA

STATUS: Invigning hösten 2020

UPPDRAGSGIVARE: Gällivare kommun

ÅR: 2015-2020

BRUTTOAREA: ca 23 000 kvm

GENERALKONSULTER: MAF Arkitektkontor

ARKITEKTER: Liljewall

INREDNINGSARKITEKTER: Liljewall

LANDSKAPSARKITEKTER: Liljewall & WSP

KONSTRUKTION: WSP Byggprojektering 

El, VVS, Energi/Klimat, Miljöbyggnad:  WSP Systems 

GEOTEKNIK, MARK/VA: WSP Samhällsbyggnad 

BRAND: Brandskyddslaget 

AKUSTIK: Tyréns 

PROJEKTTEAM

Liljewall 

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig arkitekt

Johan Brendelökken

Uppdragsledare

Lars Olausson

Handläggande arkitekt och

gestaltningsansvarig

Jonas Hermansson

Handläggande inredningsarkitekt

Johan Lindkvist

Handläggande byggingenjör

Veronica Sundqvist

Handläggande arkitekt
(programhandling & systemhandling)

Philip Hjort

Medverkande arkitekt

Martin J. Larsson

Medverkande ingenjör

Marianne Hansson

Landskapsarkitekt

Anneli Sundkvist

Tillgänglighetsansvarig

Karl-Johan Bexér

Visualisering

Christoffer Thulin

Visualisering

Och många fler ...

MAF Arkitektkontor

Mats Jakobsson 

Uppdragsansvarig arkitekt 

Jonas Jakobsson 

Projekteringsledare

Oskar Eriksson 

BIM ansvarig

Karl-Johan Bexér

Visualisering

Christoffer Thulin

Visualisering

KONTAKT

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig

0708-79 57 99

haga@liljewall.se

bottom of page