top of page
DSC07869_webb.jpg

Kunskapshuset

Norr om polcirkeln ligger Gällivare – en stad i unik förvandling. Två centrum ska bli ett när grannorten Malmberget, till stora delar, flyttas på grund av gruvdrift och rasrisk. Genom medborgardialoger och kontakt med lokalt näringsliv och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision om att bygga en ”arktisk småstad i världsklass”. Den visionen har Liljewall tillsammans med MAF Arkitektkontor varit en del av genom skapandet av Kunskapshuset som ska ge plats åt kommunens gymnasium och lärcentra för vuxna. Stor vikt har lagts på att skapa en flexibel och vacker utbildningsmiljö rustad inför framtidens behov av förändring och utveckling. 
Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--4.jpg

Med gruvan och naturens konturer som inspiration har den sex våningar höga skolan utformats till en markör som berättar en historia om kulturen och platsen. Asymmetrin bryter ner skalan och ger den en hållbar och stark arkitektonisk karaktär.

Kunskapshuset är ett stort projekt som involverat många människor och pågått under fem års tid. De första skisserna gjordes för hand, för att  visualiseras och ge en tydlig vision över den färdiga byggnaden. Läs mer om projektets kreativa idéstadie.

Kunskapshuset_sketch3.jpg

Kunskapshuset är prisat och uppmärksammat. Det nominerades till Kasper Salin-priset 2020, WAF 2021, INSIDE Awards 2021 och EU Mies Awards 2022. Vann utmärkelsen Swedish Design Award by Rum 2021. Nu är skolan aktuell på nytt som vinnare av Guldstolen, Sveriges finaste inredningspris.
 

EN STAD I FÖRVANDLING

Byggandet av Kunskapshuset är en viktig del av den omfattande samhällsomvandlingen i Gällivare. Vårt uppdrag har varit att studera behov och förutsättningar och i nära samarbete med kommunens företrädare och skolans representanter ta fram en lösning på hur det nya Kunskapshuset och hela kvarteret kan gestaltas till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar, funktionell och arkitektoniskt attraktiv helhet. 
Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--6.jpg

Entréhallen med den öppna spisen och trappan skapar spännande mötesplatser och ger möjlighet till utställningar, uppträdande, studier och presentationer.

Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--10.jpg

Skolans rymliga matsal har en fiskbensmönstrad takstruktur som fungerar som ett konstnärligt smycke. Mönstret är tänkt att beskriva platsen och kulturen, och samtidigt ge byggnaden en personlighet. 

Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--11.jpg

Dagbrottet, som trappan kallas i entréhallen, bryter sig upp våning för våning för att avslutas på våning sex med en konferenslokal och en slående utsikt över lågfjället Dundret. Längst ned på bottenplan formerar sig trappstegen till en gradäng där eleverna kan hänga.

Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--8.jpg

ETT FORMSTARKT & ENHETLIGT KONCEPT

Material- och kulörkonceptet går i trä, metall och betong. De tre grundmaterialen är gedigna, tåliga och hållbara material med en lugn och återhållsam kulörskala. De har en lång livslängd och tål högt slitage. De nedtonade kulörerna skapar en lugn och balanserad kontrast till husets röda fasad, glaspartier och detaljer i mässing.

Stor del av den fasta inredningen och delar av den lösa inredningen har formgivits och tillverkats specifikt för Kunskapshuset. Den platsspecifika köksinredningen, bord, bänkar och stolar bidrar alla till en grafiskt skarp och inspirerande inredning, helt säreget i sitt slag. De röda fiskbensmönstrade undertaken och de röda pelarna hjälper till att förstärka byggnadens personlighet.

Se hur projektet togs fram samt möt personerna bakom projektet.

DSC07546_webb.jpg
DSC07574_webb.jpg
DSC07978_webb.jpg
DSC07998_webb.jpg

EN DISTINKT TRÄPROFIL

Kunskapshuset har en distinkt träprofil genom iögonfallande interiöra och exteriöra träinslag. Fasaden lyfter en formtradition och skapar en hantverkskänsla i staden. Den är uppbyggd i limträ och glas genom vertikala träpelare som sitter framför de invändigt bärande. Pelarna, alla med olika form och snitt, har placerats parvis vilket skapar varierande gestalter. När förbipasserande rör sig längs med skolan skapas en föränderlighet och rytm. Skolan upplevs i vissa vinklar sluten och i andra helt uppglasad.

 

Att byggnaden skulle blir röd var flitigt diskuterat men snart en självklarhet. Kulören, som kommer från de rödaste inslagen i naturen, gör att byggnaden vibrerar mot staden och den vita snön. Den sticker ut men på ett sätt som inte stör samspelet med övrig bebyggelse.

DSC07890_webb.jpg
Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--12.jpg

Fasaden i trä och glas är uppbyggd genom stora vertikala träpelare i stark röd kulört. Parvis placerade med inspiration från lokala mönster, skapar pelarna varierande gestalter och rytm utmed fasaden. Skolan upplevs som sluten i vissa vinklar och helt uppglasad i andra. De olika fasaderna möter staden med ett sammanhållet uttryck.

En platsspecifik sittmöbel

Till Kunskapshuset har vi formgivit en platsspecifik sittmöbel. Det är en bänk som genom sitt flexibla modulsystem lätt kan sammankopplas till ett myller av sittplatser. I nära samarbete med möbelproducenten Nola och beställare har vi tillsammans ritat en produkt som tydligt kopplar an till vår arkitektur, tradition, hantverk och teknik.

En presidiemöbel för naturnära  konferenser

Vi har formgivit en platsspecifik presidiemöbel för Kunskapshusets stora konferenssal. Konceptet tar sin utgångspunkt i den gamla björkskogen och björkens uppbyggnad. Precis som björkens vedkärna omsluts möbelns ljusa träkonstruktion av ett vackert skyddande skal i näver.

KUNSKAPSHUSET_MÖBLER_I_NATUR_BJÖRK_Lil
Konstnärer_Kunskapshuset_Liljewall_low.j

Samisk konst sätter prägel på Kunskapshuset

Att knyta an den samiska kulturen till Kunskapshuset har varit en viktig del vid utformningen av skolan. Här får den en naturlig plats i Gällivare genom att integreras som en självklar del av projektet. Under arbetets gång kontaktades textilkonstnären Britta Marakatt-Labba, glaskonstnären Monica L Edmondson och konstnären Anders Sunna vars konst satt prägel på den röda, uppmärksammade skolan.

KORTA FAKTA

STATUS: Invigning hösten 2020

UPPDRAGSGIVARE: Gällivare kommun

ÅR: 2015-2020

BRUTTOAREA: ca 23 000 kvm

GENERALKONSULTER: MAF Arkitektkontor

ARKITEKTER: Liljewall

INREDNINGSARKITEKTER: Liljewall

LANDSKAPSARKITEKTER: Liljewall & WSP

STORKÖKSPROJEKTÖRER: Liljewall

KONSTRUKTION: WSP Byggprojektering 

El, VVS, Energi/Klimat, Miljöbyggnad:  WSP Systems 

GEOTEKNIK, MARK/VA: WSP Samhällsbyggnad 

BRAND: Brandskyddslaget 

AKUSTIK: Tyréns 

PROJEKTTEAM

Liljewall och MAF Arkitektkontor i samarbete 

 

Liljewall 

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig arkitekt

Johan Brendelökken

Uppdragsledare

Lars Olausson

Handläggande arkitekt och

gestaltningsansvarig

Jonas Hermansson

Handläggande inredningsarkitekt

Johan Lindkvist

Handläggande byggingenjör

Veronica Sundqvist

Handläggande arkitekt
(programhandling & systemhandling)

Philip Hjorth

Medverkande arkitekt
Martin J Larsson

Medverkande ingenjör

Marianne Hansson

Landskapsarkitekt

Mattis Dahlberg
Storköksprojektör

Anneli Sundkvist

Tillgänglighetsansvarig

Karl-Johan Bexér

Visualisering

Christoffer Thulin

Visualisering

Och många fler ...

MAF Arkitektkontor

Mats Jakobsson 

Uppdragsansvarig arkitekt 

Jonas Jakobsson 

Projekteringsledare

Oskar Eriksson 

BIM ansvarig

Anders Bobert & Anna Kristinsdóttir 

Fotografer

KONTAKT

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig

0708-79 57 99

haga@liljewall.se

bottom of page