DSC02234.jpg

Inre miljöer

Insidor som räknas

Det handlar om allt ifrån kontor där människor tillbringar sitt yrkesliv till platser att växa upp på, platser för upplevelser och möten. Varje rum vi rör oss i berör och berättar sin historia. Genom vår kunskap om rum, struktur och strategi hjälper vi dig att utveckla din vision. Skarpa koncept kommunicerar det unika i alla våra projekt. Glädje, trygghet och delaktighet ska inte bara prägla de miljöer vi arbetar fram utan också våra samarbeten. Med en inkluderande och hållbar värdegrund planerar vi för framtiden.  

DSC08292.jpg

Vårt eget Liljewallkontor i Stockholm

I spåren av pandemin har vi sett att den kreativa arbetsplatsen får en allt viktigare roll i vår arbetsvardag. Vi har därför utökat våra 500 kvadratmeter till 1000 på det sjunde våningsplanet med utsikt över Söders hustak. Visionen har varit att skapa en nutida och modern interiör som är inkluderande, varm och harmonisk. En interiör som ger förutsättningar för arbetsro, möten och kreativitet.

Fokus har varit att skapa ett genomgående ärligt och transparent inredningskoncept i det nya huvudkontoret SKF Götaholm. Genom återbrukade möbler, hållbara materialval och en lugn färgskala hämtad från naturen och omgivningen intill byggnaden skapas trivsel och stolthet.

SKF-P0004488.jpg

En byggnad, ett koncept.

Med Malmbergets gruva, den arktiska naturen och samisk mönsterkonst som inspiration har det sex våningar höga Kunskapshuset i Gällivare utformats till en markör som berättar en historia. Stor vikt har lagts på att skapa en flexibel och vacker utbildningsmiljö rustad inför framtidens behov av förändring och utveckling. 

Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--10.jpg
DSC02577.jpg

Tre sätt att klä en byggnad

Till Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum Argus har vi tagit fram inredningskoncept, skyltprogram och grafisk profil. Tre uppdrag som gjorde att vi kunde sätta en fin prägel på helhetskonceptet av de inre miljöerna.

Våren 2020 fick Liljewall uppdraget att hjälpa e-handelsbolaget Nelly med att bygga om deras kontor i Borås samt att omvandla det till ett aktivitetsbaserat sådant. Ledorden för vår produktion ihop med teamet från Nelly har varit smart, inkluderande, lekfullt och inspirerande. 

DSC08802.jpg

Vi skapar hållbara inredningskoncept som stärker varumärken, arbetsplatser, skolor. Inre miljöer att trivas och må bra i.

 Genom ett nära samarbete mellan Liljewall och RISE har ett cirkularitetsmått som kan användas vid offentlig upphandling tagits fram. Syftet är att mäta mängden återbrukat material i nyproducerade möbler.

HERO.png

Lärmiljöer

 Att ge skolor en tydlig identitet är en viktig del i processen dels för att skapa tillhörighet dels för att kunna vara konkurrenskraftig och attrahera elever, föräldrar och personal. I nära samarbete med skolledning och pedagoger skapar vi rum för lärande och lek – från förskola till högskola. 

Arkitekten Madeleine Nordenknekt och inredningsarkitekten Linda Nilson har arbetat och forskat på "Verktyg för utformning av framtidens skolmiljöer", för att hitta viktiga angreppssätt när vi planerar och inreder våra skolor.

Kontorslösningar

Attraktiva lokaler är en viktig faktor för att rekrytera och behålla personal. Beroende på verksamhet, arbetssituation och arbetsuppgifter skapar vi lösningar anpassade efter era behov och visioner. Vi är specialister på frågor som rör kontor och förändringsprocesser på arbetsplatser.  

Tillsammans analyserar vi förutsättningarna. Vid större förändringar använder vi oss av intervjuer och workshops. Att göra de anställda delaktiga och informerade i ett tidigt skede skapar förutsättningar för ett lyckat resultat.

DSC09607_beskuren.jpg
Vi har ramavtal med Göteborg Stad för återbruk i inre miljöer.

Vi arbetar aktivt med egna mål, i linje med FN:s klimat- och Göteborg stads miljömål. Genom återbruk och cirkulära möbelflöden, samt minskade transporter, avfall och påverkan från farliga kemikalier vill vi bidra till utvecklingen mot cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan.

 

INREDNINGSPROJEKT

KONTAKT

NILSON LINDA.png
WIDEN LISA.png

Linda Nilson
GÖTEBORG
Inredningsarkitekt

0765-48 70 33
lini@liljewall.se

Lisa Widén
STOCKHOLM
Inredningsarkitekt

0735-67 10 30
liwi@liljewall.se