Inre miljöer

Insidor som räknas

Det kan handla om allt ifrån kontor där människor tillbringar sitt yrkesliv, till platser att växa upp i samt platser för dialog och möten som restauranger, hotell och kulturella mötesplatser. Alla platser där vi vistas är miljöer som berättar en historia. Vi hjälper dig att berätta just er historia. Vi analyserar, strukturerar och skapar en fungerande helhet för de som ska bruka miljöerna. Att det är tillgängligt är en självklarhet.  

ETT VARUMÄRKESBYGGANDE
SHOWROOM  

Cyan Racing

I en svart kubformad byggnad i Mölndal ligger Cyan Racing. Här utvecklas de mest avancerade racingbilarna på marknaden.

Materialpaletten består i huvudsak av glas och perforerad naturanodiserad aluminium, förutom i matsalen där trä kommer in. Kulörerna är svart och vitt som kommer igen i såväl arkitekturen som i de inre miljöerna. Precision och ordning präglar arkitekturen, exteriört och interiört.

Med en konsekvent grafisk fond till de cyanblå bilarna. Avskalad arkitektur, strikta raka linjer och skarpa hörn. Avsaknad av färger gör att de cyanblå bilarna får det utrymme de behöver och förtjänar i sitt nya showroom. Varenda detalj från landskap, till avskalad arkitektur till val av möbler speglar Cyans varumärke och kärnverksamhet.

EXPERTER PÅ  

Kontorslösningar

Attraktiva lokaler har blivit en allt viktigare faktor för att rekrytera och behålla personal. Beroende på verksamhet, arbetssituation och arbetsuppgifter skapar vi lösningar anpassade efter era behov och visioner. Vi är specialister på frågor som rör kontor och förändringsprocesser på arbetsplatser. Enskilda kontorsrum, kontorslandskap eller aktivitetsbaserade lösningar. Vi är väl insatta i de modeller och principer som används för arbetsplatsutformning i dag, oavsett om det handlar om ett nytt arbetssätt, en planlösning som ger utrymme för flexibilitet eller bara en enkel uppdatering. 
 

För att ta fram den lösning som passar er, sitter vi ner tillsammans och analyserar de förutsättningar som finns. Ni kan er verksamhet bäst. Vid större förändringar använder vi oss gärna av intervjuer och workshops. Att göra de anställda delaktiga och informerade i ett tidigt skede skapar förutsättningar för ett lyckat resultat.

TANKAR OM

Skolmiljöer

Vi har många års erfarenhet av att skapa miljöer som är trygga och som ger plats för olika behov och personligheter. Möjligheten att hitta en avskild vrå kan göra hela skillnaden. 

 

Att ge skolor en tydlig identitet är en viktig del i processen dels för att skapa tillhörighet dels för att kunna vara konkurrenskraftig och attrahera elever, föräldrar och personal. I nära samarbete med skolledning och pedagoger skapar vi rum för lärande och lek – från förskola till högskola. 

Den inre miljön ska innehålla rum för alla sinnen och uppmuntra både inlärning, egna initiativ och glädjen i att utforska världen. 

 

INREDNINGSPROJEKT

1/1

ANSVARIG INOM INRE MILJÖER

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

0765-48 70 33

lini@liljewall.se

Attraktiva lokaler har blivit en allt viktigare faktor för att rekrytera och behålla personal. Företag som värnar om sin personal och sin omvärld genom att anpassa sin fysiska verksamhet efter morgondagens behov kommer att ligga i framkant.

RELATERADE ARTIKLAR