DSC02234.jpg

Inre miljöer

Insidor som räknas

Det kan handla om allt ifrån kontor där människor tillbringar sitt yrkesliv, till platser att växa upp i samt platser för dialog och möten som restauranger, hotell och kulturella mötesplatser. Alla platser där vi vistas är miljöer som berättar en historia. Vi hjälper dig att berätta just er historia. Vi analyserar, strukturerar och skapar en fungerande helhet för de som ska bruka miljöerna. Att det är tillgängligt är en självklarhet.  

Fokus har varit att skapa ett genomgående ärligt och transparent inredningskoncept i det nya huvudkontoret SKF Götaholm. Genom återbrukade möbler, hållbara materialval och en lugn färgskala hämtad från naturen och omgivningen intill byggnaden skapas trivsel och stolthet.

SKF-P0004488.jpg
DSC02577.jpg

Tre sätt att klä en byggnad

Till Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum Argus har vi tagit fram inredningskoncept, skyltprogram och grafisk profil. Tre uppdrag som gjorde att vi kunde sätta en fin prägel på helhetskonceptet av de inre miljöerna.

Vi arbetar aktivt med egna mål, i linje med FN:s klimat- och Göteborg stads miljömål. Genom återbruk och cirkulära möbelflöden, samt minskade transporter, avfall och påverkan från farliga kemikalier vill vi bidra till utvecklingen mot cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan.

En platsspecifik sittmöbel

Till Kunskapshuset i Gällivare har vi formgivit en platsspecifik sittmöbel. Det är en bänk som genom sitt flexibla modulsystem lätt kan sammankopplas till ett myller av sittplatser. I nära samarbete med möbelproducent och beställare har vi tillsammans ritat en produkt som tydligt kopplar an till vår arkitektur, tradition, hantverk och teknik.

Vi skapar hållbara inredningskoncept som stärker varumärken, arbetsplatser, skolor – inre miljöer att trivas i.

Cyan Racing

I en svart kubformad byggnad i Mölndal ligger Cyan Racing. Här utvecklas de mest avancerade racingbilarna på marknaden. Avskalad arkitektur och strikta raka linjer skapar precision och ordning. Allt är genomtänkt, det finns ingen plats för onödiga detaljer, precis som i racingvärlden där det är en förutsättning för att vinna. 

Kontorslösningar

Attraktiva lokaler är en viktig faktor för att rekrytera och behålla personal. Beroende på verksamhet, arbetssituation och arbetsuppgifter skapar vi lösningar anpassade efter era behov och visioner. Vi är specialister på frågor som rör kontor och förändringsprocesser på arbetsplatser.  

Tillsammans analyserar vi förutsättningarna. Vid större förändringar använder vi oss av intervjuer och workshops. Att göra de anställda delaktiga och informerade i ett tidigt skede skapar förutsättningar för ett lyckat resultat.

Lärmiljöer

 Att ge skolor en tydlig identitet är en viktig del i processen dels för att skapa tillhörighet dels för att kunna vara konkurrenskraftig och attrahera elever, föräldrar och personal. I nära samarbete med skolledning och pedagoger skapar vi rum för lärande och lek – från förskola till högskola. 

Arkitekten Madeleine Nordenknekt och inredningsarkitekten Linda Nilson har arbetat och forskat på "Verktyg för utformning av framtidens skolmiljöer", för att hitta viktiga angreppssätt när vi planerar och inreder våra skolor.

 

INREDNINGSPROJEKT

ANSVARIG INOM INRE MILJÖER

NILSON LINDA.png

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

0765-48 70 33

lini@liljewall.se