top of page
Bollebygdskolan-08.jpg

Bollebygdskolan

Tillbyggnad skola / Bollebygd

Bollebygdskolans nya tillbyggnad för F-6 stod klar i december 2016 och ersätter därmed den gamla förskolan från 1960-talet. Stor vikt har lagts vid att skapa flexibla miljöer. Lokalerna kan lätt ställas om till att möta olika verksamheter och innehåll under dagen. Från fritidsverksamhet till skola. Målet har varit att skapa en helgjuten skolmiljö som inspirerar till kreativt arbete. En miljö där materialval, färgsättning, överblickbarhet, goda ljus-, ljud- och luftförhållanden samverkar.
Bollebygdskolan-15.jpg

Även utomhusmiljön har utformats för att stimulera både lek, rörelse och avkoppling, liksom en möjlighet till undervisning utomhus.

NYA RUM FÖR LÄRANDE

Våren 2015 påbörjade Bollebygd kommun sin hittills största investering, en ny F-6 skola för 460 elever. Tidigare stod här en skolbyggnad från 1960-talet som inte kunde möta dagens krav på nya former av lärande och god arbetsmiljö. Den byggnad som nu invigs har lärandemiljöer som fyller dessa krav men även stimulerar till möten, grupparbeten och skapande verksamhet. 
Bollebygdskolan-06.jpg

Eleverna har inga hemklassrum. Tillhörigheten och tryggheten finns istället i arbetslaget och i den centralt belägna gradängen. Här ges möjlighet till storsamling men även till tematiskt lärande, såväl i gradängen som i de anslutande ateljéerna.

Bollebygdskolan-14.jpg
Bollebygdskolan-13.jpg
Bollebygdskolan-12.jpg

Arbetslagen har lärosalar av olika storlekar och karaktär, med möjlighet att arbeta praktiskt och estetiskt i alla ämnen.

På Bollebygdskolan finns möjlighet att arbeta praktiskt och estetiskt i alla ämnen. Det ger barnen en varierad och anpassad lärmiljö.
Bollebygdskolan-04.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Bollebygd kommun

ORT: Bollebygd

UPPDRAG:  Liljewall har gestaltat och projekterat byggnaden och de invändiga miljöerna. Programarkitekt har varit Anna Törnqvist, konsult från Törnquist & Törnquist.

ÅR: byggdes 2015–2016

BRUTTOAREA: 3 500 kvadratmeter
VERKSAMHET:
Den nya F-6-delen inrymmer sex arbetslag fördelade på tre vingar. Tvåplansbyggnaden ansluter till den befintliga högstadieskolan och rymmer 460 elever. 

PROJEKTTEAM

Madeleine Nordenknekt

Uppdragsansvarig arkitekt och Handläggande arkitekt

Calle Melin

Medverkande arkitekt

Peter Törnqvist

Handläggande ingenjör

Binay Madhat

Medverkande ingenjör

Linda Nilson

Uppdragsansvarig inredningsarkitekt

Lotta Josefsson

Inredningsarkitekt

Tina Andersson

Inredningsarkitekt och Tillgänglighetssakkunnig

KONTAKT

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt

0765-48 70 69

mano@liljewall.se

Linda Nilsson

Inredningsarkitekt

0765-48 70 33

lini@liljewall.se

bottom of page