PROJEKT / UTBILDNING + INRE MILJÖER / BOLLEBYGDSKOLAN

Bollebygdskolan
Bollebygdskolan

Liljewall arkitekter / Utbildning + Inre miljöer Foto: Kentaroo Tryman

Bollebygdskolan
Bollebygdskolan

Liljewall arkitekter / Utbildning + Inre miljöer Foto: Kentaroo Tryman

Bollebygdskolan
Bollebygdskolan

Liljewall arkitekter / Utbildning + Inre miljöer Foto: Kentaroo Tryman

Bollebygdskolan
Bollebygdskolan

Liljewall arkitekter / Utbildning + Inre miljöer Foto: Kentaroo Tryman

1/15

BOLLEBYGDSKOLAN

Med fokus på flexibilitet

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

BOLLEBYGDS KOMMUN

2015–2016

 

CA 3 500 M2

Madeleine Nordenknekt

UA + Handläggande arkitekt

Calle Melin

Medverkande arkitekt

Peter Törnqvist

Handläggande ingenjör

Binay Madhat

Medverkande ingenjör

Linda Nilson

UA + Inredningsarkitekt

Lotta Josefsson

Inredningsarkitekt

Tina Andersson

Inredningsarkitekt & Tillgänglighetssakkunnig

Bollebygdskolans nya tillbyggnad för F-6 stod klar i december 2016 och ersätta därmed den gamla förskolan från 1960-talet. Stor vikt har lagts vid att skapa flexibla miljöer. Lokalerna kan lätt ställas om till att möta olika verksamheter och innehåll under dagen. Från fritidsverksamhet till skola. Målet har varit att skapa en helgjuten skolmiljö som inspirerar till kreativt arbete. En miljö där pusselbitar som materialval, färgsättning, överblickbarhet, goda ljus-, ljud- och luftförhållanden samverkar.

Tvåplansbyggnaden ansluter till den befintliga högstadieskolan och rymmer 460 elever. Den nya F-6-delen inrymmer sex arbetslag fördelade på tre vingar. Arbetslagen har lärosalar av olika storlekar och karaktär, med möjlighet att arbeta praktiskt och estetiskt i alla ämnen. Eleverna har inga hemklassrum. Tillhörigheten och tryggheten finns istället i arbetslaget och i den centralt belägna gradängen – byggnadens hjärta! Här ges möjlighet till storsamling men även till tematiskt lärande, såväl i gradängen som i de anslutande ateljéerna.

 

Även utomhusmiljön har utformats för att stimulera både lek, rörelse och avkoppling, liksom en möjlighet till undervisning utomhus.

Liljewall har gestaltat och projekterat både huset och de invändiga miljöerna. Programarkitekt har varit Anna Törnqvist, konsult från Törnquist & Törnquist.

liljewall_utbildning
liljewall_utbildning

KOLLA OCKSÅ IN