top of page
_M3A0156_3000px.jpg

Baggeboskolan

Baggeboskolan är med sina 540 elever att betrakta som en stor skola på en liten ort som Tibro. De lokala hantverkstraditionerna återspeglas i byggnadens utformning, gestaltning, materialval och inredning, vilket i kombination med ledorden trygghet, glädje och lärande resulterat i lärmiljöer som möter varje elevs behov. Skolan har dessutom vunnit Årets Bygge 2021 i kategorin samhällsfastigheter. 
_M3A9950_3_web.jpg

I ett nära samspel mellan arkitekter, pedagoger, elever och de företag som varit delaktiga i byggprocessen, har Baggeboskolans inom- och utomhusmiljöer vuxit fram. Gestaltningen av skolan knyter dessutom an till den långa tradition av trä- och möbelhantverk som finns i Tibro.

DELAKTIGHET SOM LEDORD

 Redan tidigt i planeringsprocessen fastställdes att allt ifrån skolans personal och elever till engagerade invånare i kommunen skulle få vara en del av projektet. Högst på barnens önskelista stod en trygg och inspirerande skolmiljö, vilket har legat till grund för skolans utformning, liksom det pedagogiska arbetssätt som skolans personal arbetar efter. Lokalernas utformning ger en flexibilitet som möjliggör en hållbar skola för olika typer av pedagogik över tid.

_M3A9808_3000px.jpg
Här finns lärmiljöer som möter varje elevs behov och som ger möjlighet för eleverna att lära tillsammans i olika gruppformationer.

LOKALA SAMARBETEN

I Tibro finns ett sextiotal företag som arbetar med tillverkning, design, försäljning och distribution av möbler och inredning. De lokala hantverkstraditionerna har implementerats både i byggnadens utformning, gestaltning, materialval och inredning, bland annat genom samarbete med den lokala YH-utbildningen inom hantverk där studenter har deltagit i processen, både med gestaltningsidéer och med tillverkning av sniderier och konstverk i den färdiga skolan. 

Återbruk är en del av den konstnärliga utsmyckningen på Baggeboskolan. Ett tio meter högt träd i skolans ljusgård är byggt av spillträ från fabriker, och barnen har själva målat löven på träden. Ljusgården i sin tur, ligger i mitten av skolan, och är den glänta som de olika byggnadskropparna omringar.

_M3A9849_3000px.jpg
_M3A0021_2_web.jpg
_V5A9653_3000px.jpg

Skolmatsalen är något utöver det vanliga med sin mysiga restaurangkänsla. Det är en lugn och mysig miljö där man gärna stannar länge.

Skolgården är utformad med en trygg lekzon närmast huset, med en stor variation av olika typer av lekmiljöer, samlingsplatser och idrottsytor som gradvis övergår i natur ju längre ut från byggnaden man kommer. Genom att ta tillvara jordmassor från bygget har vi skapat en serie böljande ängsbevuxna kullar som bjuder in till lek och pulkaåkning samtidigt som de lockar pollinerande insekter. Tillsammans med den närliggande dagvattendammen och vattenleken har platsen gått från att vara ett traditionellt åkerlandskap till att rymma en variation av olika biotoper och växter som gynnar den biologiska mångfalden. Valet av trädslag är också gjort med en blinkning till Tibros historia som möbelcentrum – här finns många arter som traditionellt har använts som slöjdvirke.

I ett nära samspel mellan arkitekter, pedagoger, elever och de företag som varit delaktiga i byggprocessen, har Baggeboskolans inom- och utomhusmiljöer vuxit fram. Gestaltningen av skolan knyter dessutom an till den långa tradition av trä- och möbelhantverk som finns i Tibro.

Baggeboskolan är en modern skola med miljöer byggda för att ge trygghet, glädje och ett lustfyllt lärande.
_M3A9567_3000px.jpg

 Formen på skolan kommer från idén om en dunge med träd som står runt en öppen plats i mitten, en glänta. Fasadribborna med olika utskärningar ger associationer till bildhuggeri och invändiga akustikpaneler är utförda av träribbor. Baggebo i relief framträder olika beroende på betraktningsvinkeln och fasadbelysningen förstärker intrycket.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Tibro kommun

LILJEWALLS UPPDRAG: Arkitektur, inredning, landskap och storkök

ÅR: byggdes 2018-2020

BRUTTOAREA: totalyta på  9 300 kvadratmeter i 2 plan med 7 hemvister. I varje hemvist finns basrum, grupprum och gemensamma ytor. I de yngre elevernas hemvister bedrivs både skol- och fritidsverksamhet. 

VERKSAMHET: F-6-skola med särskola, fullstor idrottshall, multianvändningDagtid skola, kvällar och helger kan foyer, bistro och idrottshall användas till evenemang, samlingar och idrott.

PROJEKTTEAM

Madeleine Nordenknekt

Uppdragsansvarig arkitekt

Anette Wallin

Handläggande arkitekt och

gestaltningsansvarig

Sandra Isaksson

Handläggande ingenjör

Calle Melin

Medverkande arkitekt
Isa Sverneborn

Medverkande arkitekt
Katrin Vikner Sjöblom
Medverkande arkitekt
Claes Johansson

Medverkande ingenjör

Nazgin Mohammad

Medverkande ingenjör

Mattis Dahlberg

Storkökskonsult 

Linda Nilsson

Inredningsarkitekt

Lotta Josefsson

Inredningsarkitekt

Andreas Johansson

Landskapsarkitekt

Christoffer Thulin

Visualisering

Carl Ander och Kalle Sanner

Fotografer

KONTAKT

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt

0765-48 70 69

mano@liljewall.se

Anette Wallin

Arkitekt

0765-48 70 61

anwa@liljewall.se

bottom of page