top of page
ALMÅSSKOLAN_LILJEWALL_ALMÅSGÅNGEN LOGO.jpg

Almåsskolan

Om- och tillbyggnad skola / Lindome

Almåsskolan är belägen vid Almåsgången i Lindome centrum. Här går idag 450 elever i årskurs 4 till 9, men maxkapacitet för 660 elever finns. Hus A och B som innehåller undervisningslokaler renoverades 2019 medan det befintliga hus C ska rivas och ersättas med en nybyggnad. 
Idag ligger här skolans kök, matsal, administration och även Lindome stadsdelsbibliotek. Dessa verksamheter ska fortsättningsvis vara belägna i det nybyggda huset, tillsammans med Lindome fritidsgård som idag ligger i en annan lokal i centrum.

Lindome är nästa viktiga utvecklingsområde för Mölndals stad och Almåsgången har identifierats som ett viktigt stråk där entrén till gågatan vid skolans matsal föreslås få benämningen Lindome centrums västra entré.

EN TRYGG PLATS FÖR ALLA

Stadsbyggnadskontoret i Mölndal ser nya hus C som en viktig publik byggnad i Lindome centrum. Utformningen av marken kring huset blir därför en viktig del i att skapa den helhet som behövs när Almåsgången blir en allt mer publik plats. Här skapas en mer inbjudande yta med goda ljusförhållanden, samt liv och rörelse som ökar tryggheten på platsen. 

 

Leveranser sker idag ifrån Sagbrovägen i nordväst, och angöring för leveranser till storkök, skola och bibliotek behöver även fortsättningsvis ligga i detta läge. Här har det varit viktigt att ytan skärmas av på ett genomtänkt sätt för att entrépunkten till Almåsgången ska bli en välkomnande och trygg allmän plats, där leveranser kan ske på ett säkert sätt i anslutning till platsen.

Vi vill ge fasaden ett enhetligt uttryck, med en tydlig identitet och som kommer att göra ett betydande avtryck i stadsrummet. Vi ha valt att använda tegel i en mörk varm kulör, medan detaljer som entrédörrar och fönster får en ljust gul kulör. Räcken och den utvändiga trappan har färgsatts med en starkare roströd kulör. Fasaden kommer på så sätt att utmärka sig från kringliggande bebyggelse, vilken har eller kommer att få ljusare fasader i grått och beige.

 

På ytan ovanför det befintliga skyddsrummet, utanför biblioteket, skapas en platå med planteringar och sittytor. Mot väst skapas en välkomnande terrass för allmänheten och för fritidsgården på plan två. Till fritidsgården leder även den iögonfallande röda trappan. Trappans färgstarka utformning är ett medvetet grepp för att göra fritidsgården än mer synlig och tillgänglig för Lindomes ungdomar. 

SATSNING PÅ ÅTERBRUK

Almåsskolan hus C är ett av flera projekt som ingår i samarbete mellan Vestia Constructions Group och Mölndals stad, där Mölndals stad satsar på återbruk i flera av dessa projekt. Då vi även har haft projektstyrningsuppdraget, har arbetsgruppen värderat och utrett vilka befintliga delar som kan återbrukas. Källarplanet bevaras och byggs om för att kompletteras med två nya våningsplan ovanpå. Även delar av byggnadens stomme har återanvänts. Det som inte sparades för just det här projektet, till exempel storköksutrustning, dörrar, lås och armaturer, har istället använts i andra projekt. 

Vi har identifierat ytor kring hus C där vi ser att det går att skapa välkomnande publika ytor som bjuder in till möten, vila och rekreation.

KORTA FAKTA

STATUS: Byggstart december 2022

UPPDRAGSGIVARE: Mölndals stad
ENTREPRENÖR:  Vestia Construction Group

ÅR: 2021- pågående

LILJEWALL:  Förstudie till bygghandling av om- och tillbyggnad av hus C. Landskap, inredning av biblioteket samt projektstyrning.

PROJEKTTEAM

Madeleine Nordenknekt
Uppdragsansvarig

Anna Skoglund
Handläggande arkitekt

Elisabeth Skoglund
Handläggande ingenjör

Pamela Paredes

Projektstyrning

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

KONTAKT

Anna Skoglund

0765-48 70 83

ansk@liljewall.se

bottom of page