Wallenstam arena

I och strax intill det gamla industriområdet vid Mölnlycke fabriker planerar kommunen och Wallenstam för en ny livfull stadsdel med 600 nya bostäder och kommersiella lokaler. I slutet av september 2019 startar bygget av områdets nya idrottsarena. Med två stora hallar och plats för cirka 1 600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och små butikslokaler blir Wallenstam arena den största idrottsarenan i Härryda kommun, som väntas bli klart år 2021.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Projektet med att skapa en ny idrottshall startade redan 2012 då Pixbos innebandyklubb, Pixbo Wallenstam IBK, var i behov av fler hallar, framför allt för deras ungdomslag. Den nya hallen skulle innehålla tränings- och tävlingsverksamhet för innebandyklubben. Vid denna tidpunkt var inte planerna på den nya bostadsbebyggelsen långt framskridna. Senare i projektet har viss anpassning skett med avsikt av kommande bostäder och nya kommersiella lokaler i området.

 

De gamla idrottshallarna låg (och ligger fortfarande) ihop med gymnasiet på andra sidan tjärnen. Med den nya idrottshallen ville man knyta an Mölnlycke centrum till det gamla fabriksområdet.

Människor som promenerar längs Massetjärn i Mölnlycke, öster om Göteborg, kommer snart att mötas av en 11 meter hög,85 meter lång och 43 meter bred fasad i rödbrunt tegel, ljusa fasadskivor och glas. I september ska den gamla fabriksbyggnaden vara borta för att ge plats åt Wallenstam arena, hemmaarena åt Pixbo innebandyklubb, men även en arena för bland annat event och mässor.

Wallenstam arena kommer vara en idrottsarena för träning, matcher och turneringar för spelare, tränare och åskådare i alla åldrar. 

EN FLEXIBEL IDROTTSHALL

Fasadutformningen är gjord för att smälta in med de befintliga fabrikslokalerna, och samtidigt ge den en egen karaktär för att markera att det är en evenemangsbyggnad. 

Genom den glasade entrén kommer man till ett innetorg med luckor för biljettförsäljning, kiosker, souvenirbutik, rehabiliteringsgym och förråd. Entréhallen leder sedan in till den stora matchplanen och läktarplatser åt cirka 1 600 åskådare.Innanför matchplanen i den L-formade byggnaden, finns en nästan lika stor träningshall. Hallarna kommer att kunna användas för mässor, konserter och uthyrning av olika slag. På andra våningen finns passager från läktaren till en kafeteria och en utställningsyta. De ansluter till en stor balkong med utsikt över Massetjärn.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Härryda kommun

ORT: Mölnlycke fabriker, Mölnlycke

ÅR: 2019

BRUTTOAREA (BTA): CA 6 400 KVM

(85 m lång, 43 m bred och 11 m hög)

BYGGHANDLING: Liljewall

PROJEKTTEAM

Bo Svensson

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Claes Johansson

Handläggande ingenjör

 

Ida Sjöholm

Visualisering

KONTAKT

Claes Johansson

0765-48 70 62

cljo@liljewall.se