VI KAN / BOSTÄDER / OM BOENDEKVALITETER

Vi Kan Inre Miljöer Liljewall Arkitekter
Liljewall + Chalmers = Sant
 

Att samverka med akademi och näringsliv är viktigt för Liljewall arkitekter – att vända blicken utåt och möta såväl studenter som yrkesverksamma och få deras syn på arkitektur.


Sedan flera år har kontoret varit aktivt inom bland annat Chalmers Arkitektur genom att handleda studenter, gästföreläsa, hålla seminarier och agera gästkritiker vid blivande arkitekters examensarbeten.  Som en del i detta engagemang har marknadsområdet Bostad samverkat med Centrum för boendets arkitektur (CBA) och Ola Nylander för att med objektiva ögon utvärdera några utvalda bostadslösningar signerade Liljewall. Resultatet presenters i bostadsskriften Bostäder att trivas i

Genom att kritiskt analysera kvaliteten i våra projekt håller vi oss uppdaterade och kan dessutom sprida kunskapen och nya perspektiv inom och utanför kontoret, berättar Ann Tolly del av bostadsstudion på Liljewall. 

 

Arkitekt, konstnärlig professor, fack- och dagspresskribent – en man med många bollar i luften och med stor kunskap om bostadsarkitektur. Vi hade det stora nöjet att träffa Chalmers egna Ola Nylander för ett samtal om Centrum för boendets arkitektur, vårt gemensamma samarbete kring utvärdering av Liljewall arkitekters bostadsplaner och bostadsarkitektur i allmänhet. 

 

Ola inleder med att berätta mer kring det gemensamma samarbetet med Liljewall.  
"Under hösten så kommer vi evaluera och diskutera Liljewall arkitekters olika planlösningar vid ett antal olika mötestillfällen. En spännande uppgift som förhoppningsvis mynnar ut i ett konkretiserat material eller skrift med värdefulla lärdomar som fler kan ta del av och nyttja, säger Ola.  

"Det här samarbetet är ett initiativ inom ramen av Centrum för Boendets Arkitektur som är en plattform där utrymme ges för att prata och lyfta värdet av kvalitet och långsiktighet inom bostadsarkitektur. Här kan branschen samverka och föra dialog genom forskning, föreläsningar och diskussioner. Hittills har responsen har varit väldigt god och det är många aktörer som är intresserade av initiativet, så även Liljewall. 

När vi sedan kommer in på ämnen boendekris så är Ola noga med att poängtera vikten av att bygga bra och inte billigt, att inte ge avkall på kvaliteter – även fast det finns prognoser som vittnar om att vi behöver bygga drygt 700 000 bostäder för årsperioden 2015–2025.  

"Vi måste lösa bostadsbristen med kvaliteter. Tittar vi historiskt sett så har vi aldrig behövt bygga tillfälliga baracker utan har fortsatt bygga med hög kvalitet. Det tilltagande bostadsbyggandet har också haft positiv inverkan på vårt BNP vilket stärkt vår välfärd. Varför skulle vi nu, 2016 göra annat? Vi måste bygga bra och bygga för nästa generation.

Dessutom så svänger det ganska snabbt bland bostadsprognoserna. Under 1969 rådde det exempelvis extrem bostadsbrist och man behövde bygga upp emot 100 000 nya bostäder om året. Några år senare, under oljekrisens 1973, så stod plötsligt över 20–30 000 bostäder tomma. Samma sak hände under 80-talets slut då det fanns ett skriande behov för att sedan lämna över 50 000 lediga bostäder i samband med den ekonomiska krisen under 90-talet. Därför behöver vi ska ha lite is i magen och inte satsa på paniklösningar," menar Ola. 

Om Ola får blicka in i framtiden hoppas han att vi får se fler bostäder som erbjuder större ytor, flexibla möjligheter, generösa arbetsplatser och goda materialval. 
 

"Jag vill se fler öppna blandstäder med utrymme för mötesplatser, växthus, bilpooler och smarta energilösningar. En socialt hållbar stad där alla kan inkluderas," avslutar Ola.
 

Vi Kan Inre Miljöer Liljewall Arkitekter
Liljewall möter: Ola Nylander

Om jakten på bättre boendekvaliteter

 

UTVALDA PROJEKT