top of page

Pingvinen

Bad- och isanläggning / Varberg

På fritidsområdet där Håstensbadet tidigare låg, ligger nu Varbergs nya sport-och fritidsanläggning Pingvinen. Det är en stor anläggning. Bad, ishall, gym och café – allt under samma tak. Badet knyts samman med en befintlig ishall till en sammanhängande idrottsanläggning som blir en del i ett större idrottskluster. En ny mötesplats för motion, hälsa och lek.

Pingvinen Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (8).jpg

 I simhallen finns rutschbanor, strömkanal, lekplattformar och nät för klättring. Det har varit en målsättning ge äventyrslystna barn och ungdomar något alldeles extra. Utöver lekbassängerna finns 50-meters bassäng och två multibassänger med höj- och sänkbar botten.

ÖPPNA OCH LJUSA LOKALER

Den övergripande dispositionen är en genomgående entréhall med ishall och simhall på vardera sidan och skogens grönska i fonden. Det är lätt att orientera sig med glimtar från de olika verksamheterna allteftersom man rör sig genom anläggningen. Det stora rummet med sin 50-metersbassäng har en storslagen rumslighet och öppnar upp sig mot grönskande omgivningar. Invändiga träpaneler på väggarna ger en varm och ombonad känsla.

Pingvinen Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (11).jpg

Den invändiga färgsättningen är konsekvent hållen till en varmblå kulör som betonar viktiga delar och funktioner. Den blå kulören blir påtaglig även i fasad genom stora sammanhängande glaspartier. Skandinaviskt ljusa träribbor klär väggarna i entréhall och bassängrum.

Pingvinen Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (15).jpg
Pingvinen Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (19).jpg

Utvändigt är allt grafitgrått, också de slingrande vattenrutschbanorna. Vi har medvetet eftersträvat ett industriellt fasaduttryck för att knyta an till platsen och tona ned huset mot spretigare kulörer på byggnader i omgivningen. Det övergripande fasadmaterialet är betongelement med försänkta horisontella ränder på olika inbördes avstånd. Det stora entrémotivet har markerats med precist utförd perforerad plåt. Ett torn med start och landning för vattenrutschbanorna blir en annonspelare synlig på långt håll med möjlighet till effektfull belysning när mörkret faller på.

Pingvinen Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (18).jpg

Den konstnärliga utsmyckningen tar sin utgångspunkt i landskapet och har utformats i nära samklang med byggnaden. Konstnären Alvaro Campo har tolkat den halländska kustlinjen på tre olika sätt; i en skulptur på entrétorget, i en grafisk linje av lysrör som sträcker sig längs med väggen av träribbor i entréhallen och i ett havsmotiv som ett abstraherat klinkermönster på en invändig mur.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

STATUS: Invigning september 2021

UPPDRAGSGIVARE: NCC

ORT: Varberg

ÅR: 2018–2019

BRUTTOAREA (BTA): 9 970 kvadratmeter

UPPHANDLINGSFORM:

Partneringprojekt tillsammans med NCC

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Brons

BASSÄNGER: 50-metersbassäng med läktare, två multibassänger med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med vattenlek och rutschkanor.

ÖVRIGT: Café och gym

PROJEKTTEAM

Calle Hellberg

Uppdragsansvarig arkitekt

Bo Wallin

Uppdragsansvarig ingenjör

 

Frida Ullman

Handläggande ingenjör

 

Cameron Halls

Medverkande arkitekt

Johan Holst

Medverkande ingenjör

Enaam Jaris

Medverkande arkitekt

Emma Karlsmark Elfstrand

Fotograf

KONTAKT

Calle Hellberg

0765-48 70 46

cahe@liljewall.se

Bo Wallin

0765-48 70 23

bowa@liljewall.se

bottom of page