PROJEKT / LANDSKAP / TORPARÄNGENS PARK

TORPARÄNGENS PARK

Växjö

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

UNDER BYGGNATION

 

 

VÄXJÖ STAD

 

 

2013–2017

 

ANDREAS JOHANSSON
Landskapsarkitekt
FRANS GILLBERG
Landskapsarkitekt
Show More
liljewall_landskap

Torparängen är en ny stadsdel i södra Växjö, belägen vid Södra Bergundasjöns strand. Liljewall var ett av tre arkitektkontor som medverkade i de parallella uppdrag som har legat till grund för områdets nya detaljplan. Därefter har vi fått förtroende att utveckla ett gestaltningsprogram och att projektera bygghandlingar för en ny, central stadspark. Dessutom arbetar vi på Liljewall med att projektera ett av Torparängens nya bostadskvarter.

Ett befintligt koloniområde blir till en del av den nya stadsdelsparken tillsammans med en utflyktslekplats, begravningsplats och ytor för idrott och andra aktiviteter. Det agrara landskapet har fått ge förutsättningarna för en ny, urban struktur. Parkens gestaltning tar sitt fäste i platsens topografi, men vi har också utgått från de fornlämningar som finns i området och använt dem för att skapa en ny helhet där gammalt och nytt berikar varandra. Vi återskapar en stor gräsyta – en klassisk pelouse – som får möta sjön. I gräsytans bakkant placeras torgmässigt och urbant gestaltade ”hubbar”, en sorts utskjutande plattformar, för parkprogram och andra aktiviteter. Hubbarna har en geometri som för tankarna till jordbrukets tegar och bruten mark. Utmed strandkanten aktiveras en serie utvalda platser till att bli upplevelserika och pedagogiska rum att stanna upp i eller promenera genom.

Parken beräknas färdigställas under 2017.

MISSA INTE