top of page
DJI_0062.jpg

Torparängens park

Stadspark / Växjö

Efter parallella uppdrag, som har legat till grund för områdets nya detaljplan, fick vi förtroendet att utveckla ett gestaltningsprogram och att projektera bygghandlingar för en ny, central stadsdelspark i det nya området Torparängen i Växjö. Landskapets rika kulturarv i form av fornåkrar, forntida gravlämningar och nutidshistorisk, övervuxen jordbruksmark ligger till grund för gestaltningen. Till den vildvuxna och fria naturen har vi adderat en geometrisk ordning i form av olika sport-, lek- och samlingsplatser.
DSC01064_low.jpg

Parkens roll som plats för reflektion och återhämtning är extra viktig i dagens stressiga tillvaro. 

UPPDRAGET

Torparängen är en ny stadsdel i södra Växjö, belägen vid Södra Bergundasjöns strand. Liljewall var ett av tre arkitektkontor som medverkade i de parallella uppdrag som har legat till grund för områdets nya detaljplan. Därefter har vi fått förtroende att utveckla ett gestaltningsprogram och att projektera bygghandlingar för en ny, central stadspark. Dessutom arbetar vi på Liljewall med att projektera ett av Torparängens nya bostadskvarter.

 

 

DSC01152_Anna_Kristinsdóttir.jpg

EN NY URBAN STRUKTUR

Området har utvecklats genom att kommunen skapat en park med spår både från det gamla och nya odlingslandskapet. På Torparängen växer tät granskog sida vid sida med körsbärsträd, ruderatväxter och nykomponerade perennplanteringar. Genom växtligheten framhävs kontrasterna mellan natur och kultur. För de odlingssugna finns ett angränsande koloniområde inom räckhåll.

sitapln ny 2023.png

Parkens gestaltning tar sitt fäste i platsens topografi, men vi har också utgått från de fornlämningar som finns i området och använt dem för att skapa en ny helhet där gammalt och nytt berikar varandra. Ett befintligt koloniområde blir till en del av den nya stadsdelsparken tillsammans med en utflyktslekplats, begravningsplats och ytor för idrott och andra aktiviteter. Det agrara landskapet har fått ge förutsättningarna för en ny, urban struktur. 

DJI_0987.jpg

I parken finns något för alla åldrar – en lekplats för de minsta, bollyta, klättervägg och basketplan för de unga och ett utegym för de vuxna.

DSC01197_Anna_Kristinsdóttir kopiera.jpg
DJI_0036_Winquist.jpg

Vi återskapar en stor gräsyta – en klassisk pelouse – som får möta sjön. I gräsytans bakkant placeras torgmässigt och urbant gestaltade ”hubbar”, en sorts utskjutande plattformar, för parkprogram och andra aktiviteter. Hubbarna har en geometri som för tankarna till jordbrukets tegar och bruten mark.

DSC07444_Anna_Kristinsdóttir kopiera.jpg
DSC01198__Anna_Kristinsdóttir kopiera.jpg
Omvandlingen av ett igenvuxet odlingslandskap till en samtida park förmedlar kulturarv och landskapskaraktär genom en robust gestaltning.
DJI_0981.jpg

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Koncept, gestaltning och projektering

UPPDRAGSGIVARE: Växjö kommun

ORT: Växjö

ÅR: 2016–2020

STORLEK: 33 000 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Andreas Johansson

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Frans Gillberg

Gestaltningsansvarig landskapsarkitekt

Johanna Särnsjö

Medverkande landskapsarkitekt

Henrietta Arnesson 

Medverkande landskapsingenjör

Anna Kristinsdóttir

Fotograf

Joacim Winqvist / Picture Perfect Visuals

Drönarfotograf

KONTAKT

Andreas Johansson

0765-48 70 41
anjo@liljewall.se

bottom of page