top of page
Timrå simhall_Foto Johan Eldrot-32.jpg

Timrå simhall

Timrå simhall är ett av våra mindre badhusprojekt. Placeringen vid en liten skogsdunge och det begränsade lokalprogrammet ledde oss till en nästan kvadratisk planform. Byggnaden är kompakt och dimensionerad för att kunna välkomna 150 000 besökare per år. Här finns 25-metersbassäng, multibassänger, lekbassäng, gym och relax inrymda på 5700 kvadratmeter. Relaxavdelningen med ett bastulandskap i västerläge är anläggningens smycke. 

Timrå simhall_Foto Johan Eldrot-33.jpg

Fasaderna är utförda i mönstrade prefabelement och ska påminna om barken på de omgivande barrträden. En tomt som föll undan motsvarande ett helt våningsplan gav situationer att hantera men också spänst i fasaderna.

Timrå simhall_Foto Johan Eldrot-24.jpg

VÅRA TANKAR

Huset är planerat utifrån tydliga flöden med sin grund i en naturlig entrépunkt och utblickar från bassängrummen mot omgivande tallar och växtlighet.

 

Vi har följt några enkla vägledande principer. Överblickbarhet, korta avstånd, naturliga rörelser och minimering av överytor. Det ska vara lättorienterat för besökaren och lättarbetat för personalen.

 

Omklädningsrummen ska kunna kombineras med olika bassänger vid olika tidpunkter. Simklubben ska kunna träna ostört medan allmänheten badar. Simtävlingar ska kunna arrangeras utan att övrig verksamhet påverkas. Flexibilitet är väsentligt i en samtid med krav som hela tiden förändras.torienterat för besökaren och lättarbetat för personalen.

Tidiga handritade idéskisser för byggnadsvolym och fasadindelningar. Konceptet levde kvar hela vägen till det att den färdiga byggnaden stod klar.

Tecknad_exteriör.jpg

Tidiga handritade idéskisser för byggnadsvolym och fasadindelningar. Konceptet levde kvar hela vägen till det att den färdiga byggnaden stod klar.

Timrå simhall_Foto Johan Eldrot-12.jpg
Timrå simhall_Foto Johan Eldrot-3.jpg

Badhuset ska även vara inkluderande och välkomna mångfald. En flexomklädning finns till för badgäster med funktionsvariation, hbtq-personer och familjer som vill byta om tillsammans. Den utsatthet som många kvinnor och unga pojkar upplever i badhus måste mötas med förståelse för hur rummen används. Inga dolda hörn eller siktlinjer får finnas.

Timrå simhall_Foto Johan Eldrot-7.jpg

Inspirationen är hämtad från den omgivande naturen, och gör att byggnaden andas närvaro och hållbarhet, såväl interiört som exteriört. Bastun har väggar i mörk granitkeramik och upplysta sittlavar i mager furu.

Timrå simhall_Foto Johan Eldrot-16.jpg

Vi har eftersträvat en ombonad enkelhet i bassängrummen och har samlat de olika funktionerna inom en tydlig exteriör gestaltning.

Timrå simhall_Foto Johan Eldrot-29.jpg

Ett rött vindfång och taklampor i olika nivåer kontrasterar mot entréhallens naturmaterial och återhållna formspråk.

Timrå simhall_Foto Johan Eldrot-9.jpg

Relaxavdelningens upplevelseduschar är dolda inuti en mörk monolit som står fritt i rummet.

Vi har eftersträvat enkla geometrier och rena möten mellan olika material.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

STATUS: Under 2019 arbetade vi fram en systemhandling tillsammans med NCC. Projektering av bygghandling våren 2020.

UPPDRAGSGIVARE: NCC

ORT: Timrå

ÅR: 2019–2020

BRUTTOAREA (BTA): CA 5770 kvm

UPPHANDLINGSFORM: Partneringprojekt tillsammans med NCC

BASSÄNGER: Två multibassänger med höj- och sänkbar botten och en 25-metersbassäng.

ÖVRIGT: Familjebad, friskvård och träningsgym, relaxavdelning och fik.

PROJEKTTEAM

Calle Hellberg

Uppdragsansvarig arkitekt

Bo Wallin

Uppdragsansvarig ingenjör

 

Anders Nilsson

Handläggande arkitekt

 

Ana Romano

Medverkande arkitekt

Javier Perez Sota

Medverkande arkitekt

Mattias Dahlberg

Medverkande ingenjör

Johan Eldrot

Fotograf

KONTAKT

Calle Hellberg

0765-48 70 46

cahe@liljewall.se

Bo Wallin

0765-48 70 23

bowa@liljewall.se

bottom of page