top of page
Liljewall-Stureby Stadsvillor-26.jpg

Stureby stadsvillor

Längs med Tussmötevägen i villaförorten Stureby söder om Stockholm ligger två stadsvillor som väcker de förbipasserandes intresse. Den avskalade och enkla arkitekturen passar väl in i den befintliga bebyggelsen samtidigt som materialval och detaljer gör ett samtida avtryck i området. Här kombineras villaidyll med lägenhetens bekvämligheter.

Husen är enkla och avskalade i sin form och gestaltning. Bostäderna är byggda i naturliga material där betong och plåthantverk kombineras med levande trä- och tegelfasader. Fasaderna på övervåningen är klädda med träribbor av cederträ. 

Liljewall-Stureby Stadsvillor-27.jpg

FÖRTÄTNING AV VILLAOMRÅDEN I STORSTADEN

Stureby är ett villaområde söder om Stockholm, präglat av en blandad villabebyggelse med många hus som uppfördes mellan 1920 och 1960-talen. Fram till idag har området förtätats och idag finns här en variation av villor, radhus och flerbostadshus.

 

På uppdrag av Nine Doors Proporties fick vi se över en villatomt längs med den centralt belägna Tussmötevägen. Villan som låg på tomten var en enfamiljsvilla i mycket dåligt skick. Den revs för att ge plats åt två nya hus, där varje hus består av två välplanerade lägenheter om fyra till sju rum. 

Liljewall-Stureby Stadsvillor-24.jpg

ENKEL OCH RAFFINERAD ARKITEKTUR

Husen är enkla och avskalade i sin form och gestaltning. Delvis är det en konsekvens av stadsplanens förutsättningar då byggnadsvolymerna är optimerade utifrån dess bestämmelser och begränsningar. Vi har valt att förstärka enkelheten och arbeta med få och tydliga material och kulörer, både invändigt och utvändigt, och några utmärkande detaljer. Ambitionen var att med en enkel och traditionell husvolym ansluta till den omkringliggande villabebyggelsen, men samtidigt tillföra ett modernt uttryck som tillför en ny årsring i villaområdet.

Bostäderna har funktionella planlösningar och få men noga utvalda material; bronsslipade betonggolv, carraramarmor, askträ, infälld belysning och ljusa väggar och tak. Dessutom har bostäderna en stor takterrass i söderläge med stora skjutglaspartier. 

Liljewall-Stureby Stadsvillor-02.jpg
Liljewall-Stureby Stadsvillor-09.jpg

Villorna är byggda med stomme av platsgjuten betong och fasader av cederträ, svart tegel och mörk falsad plåt. Det är material som ska hålla länge med minimalt underhåll för bostadsrättsföreningen.

Foto: Wallenstam

I dagens debatt om stadsutveckling och förtätning nämns sällan villaområden som en del av staden. Detta trots att områdena har gått från perifer utkant till central placering i och med städernas utbredning. 

Stadens villaområden har en fantastisk möjlighet att utvecklas till en mer integrerad och tätare stadsdel.

Liljewall-Stureby Stadsvillor-05.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Nine Door Propoties

ANTAL BOSTÄDER: Två stadsvillor med totalt fyra bostäder om fyra till sju rum.

ORT: Stureby, Stockholm

ÅR: 2015-2017

BRUTTOAREA: ca 580 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig arkitekt

Gustaf Ridderström

Handläggande arkitekt

Johan Lindkvist

Handläggande ingenjör

Robin Hayes

Fotograf

KONTAKT

Harald Gamrell

0708-795 799
haga@liljewall.se

bottom of page