top of page
sport_fritid__liljewall_sjöbo_simanläggn

Sjöbo Simanläggning

I parkrummet jämte Färsinga kulturskola i Sjöbo står en ny simhall som Liljewall ritat och projekterat. Den har ersatt en anläggning som likt många andra blivit sliten efter decennier av högt besökstryck. Det nya badhuset är mindre jämfört med andra badhus som nu uppförs. Vi har eftersträvat att utvinna mesta möjliga ur de dryga 3000 kvadratmetrarna. Det har gett en effektivt planerad byggnad.

Den vinklade byggnaden öppnar upp sig mot ett litet entrétorg som välkomnar alla badbesökare. 
Målade vågor på asfalten och en friformad sittbänk i trä ger platsen ett lekfullt anslag.
sport_fritid__liljewall_sjöbo_simanläggn

Husets fasader är utförda i betongelement som följer planens vinklingar i en inbjudande och vänlig modernism.  Den höga entréfasaden har smyckats med en fyra meter hög stiliserad klocka. Kvällstid är siffermarkeringarna självlysande. 

sport_fritid__liljewall_sjöbo_simanläggn

Vitmålade och ingjutna horisontella randningar tonar ner intrycket av elementbygge. Det utskjutande fasadpartiet med plats för utomhuspool betonas med en ljusgrön fasadkulör som är genomgående profilfärg för badhuset.

sjöbo sitplan ny.jpg

Landskapet som ramar in badanläggningen  ska väcka associationer till klassisk badkultur och flörtar både med stilistisk japansk design genom och svenskt 60-tal genom möte av grafiska linjer och funktionella detaljer.

IMG_1503.JPG

Invändigt präglas de ljusa rummen av de precisa träpaneler som hanterar akustiken, utblickarna mot parken genom löpande fönsterband och återkommande ljusgröna kuber.

sport_fritid__liljewall_sjöbo_simanläggn

Den sportigt gröna kulören plockades upp i gestaltningen av reception, duschutrymmen och för de boxar i bassängrummen som innehåller förrådsutrymmen. En friformad lekbassäng för de allra minsta har fått formen av en damm med gröna grodor. Väggmosaiken i samma rum är smyckad efter inspiration från ett agrart landskap med höbalar mot stiliserade ängar.

sport_fritid__liljewall_sjöbo_simanläggn

Utöver den sedvanliga 25-metersbassängen, undervisningsbassäng och lekbassäng innehåller anläggningen en liten härlig relaxavdelning med bastur, upplevelseduschar och varmpool utomhus.

Sjöbo simanläggning invigdes i augusti 2016 och har blivit ett av våra allra mest uppskattade och besökta badhus.

sport_fritid__liljewall_sjöbo_simanläggn

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: NCC & Sjöbo kommun

ENTREPRENÖR: NCC Building

ORT: Sjöbo

ÅR: 2014-2016

BRUTTOAREA: ca 3500 kvm

PROJEKTTEAM

Bjarni Ingvason

Uppdragsansvarig 

Jessica Aitman

Handläggande arkitekt

Annelie Idermark

Handläggande ingenjör

Maria Johansson

Arkitekt

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt

Kentaroo Tryman

Fotograf

KONTAKT

Annelie Idermark

Ingenjör

0765 48 70 75

anid@liljewall.se

bottom of page