PROJEKT / LANDSKAP + SPORT & FRITID / SJÖBO SIMANLÄGGNING

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

 

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

FÄRDIGSTÄLLT

 

NCC

SJÖBO

 

2016

CA 3 500 M2

BJARNI INGVASON

Uppdragsansvarig (UA)

JESSICA AITMAN

Handläggande arkitekt

ANNELIE IDERMARK

Handläggande ingenjör

MARIA JOHANSSON

Medverkande arkitekt

NILS EKSTRÖM

Landskapsarkitekt

FRANS GILLBERG

Landskapsarkitekt

Sjöbo simanläggning

I parkrummet jämte Färsinga kulturskola i Sjöbo står den nya simhall vi ritat och projekterat. Den ersätter en befintlig anläggning som likt flera andra nu tjänat ut efter decennier av högt besökstryck. Det nya badhuset är litet jämfört med många andra badhus som nu uppförs. Vi har eftersträvat att förtäta och utvinna mesta möjliga ur de dryga 3000 kvadratmetrarna.

 

Den vinklade byggnaden öppnar upp sig mot ett litet entrétorg som välkomnar alla badbesökare. Målade vågor på asfalten och en friformad sittbänk i trä ger platsen ett lekfullt anslag.

Med precision i detaljerna  

Husets fasader är utförda i betongelement som följer planformens vinklingar i en inbjudande och vänlig modernism. Den höga entréfasaden har smyckats med en fyra meter hög stiliserad klocka. Kvällstid är siffermarkeringarna självlysande. Fasadens betongelement är vitmålade med ingjutna horisontella randningar för att tona ned intrycket av elementbygge. Ett ”utskuret” fasadparti med plats för utomhuspool har betonats med ljusgrön fasadkulör.

 

Den sportiga ljusgröna kulören återkommer invändigt i reception, duschutrymmen och på de ”boxar” i bassängrummen som innehåller förrådsutrymmen. En friformad lekbassäng för de allra minsta har utformats som en damm med gröna grodor. En väggmosaik i samma rum är smyckad som ett agrart landskap med höbalar mot antydda ängar.

Utöver sedvanlig 25-metersbassäng, undervisningsbassäng och lekbassäng innehåller anläggningen en liten relaxavdelning med bastur, upplevelseduschar och den utvändiga varmpoolen.

Invändigt präglas de ljusa rummen av de precisa träpaneler som hanterar akustiken, utblickarna mot parken genom de löpande fönsterbanden och de återkommande ljusgröna ”lådorna”.

 

Sjöbo simanläggning invigdes i augusti 2016 och har blivit ett av våra allra mest uppskattade och besökta badhus.

KONTAKTPERSON

ANNELIE IDERMARK
Ingenjör
Show More