top of page

PROJEKT / BOSTÄDER + LANDSKAP / KVILLEBÄCKEN KV. SILVERLÖKEN

KVILLEBÄCKEN KV. SILVERLÖKEN

Variation i ny stadsdel

Nybyggnad av fem bostadshus i 5–10 våningar som byggs i två etapper i den nya stadsdelen Östra Kvillebäcken. Kvillebäcken är en spännande del av framtidens Göteborg, sex minuters spårvagnstur från Brunnsparken. En viktig uppgift är att skapa variation inom ett övergripande tema.

 

Arbetet med Kvillebäcken bedrivs enligt Älvstrandsmodellen, där samtliga inblandade aktörer jobbar i en tät dialog för att skapa hållbara kvalitéer för området. Projektet har en hög ambition vad gäller ekologiskt hållbart byggande, vilket bland annat innebär låg energiförbrukning (ca 57 kWh/m2 per år) och miljöklass Silver enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad.

 

Liljewall arkitekter har levererat BIM-modeller åt beställaren för kalkylering under hela projekteringen, från skisskede till bygghandling. NCC använder idag projekt Kvillebäcken som referensprojekt för BIM-projektering i fortsatta projekt.

 

Kv. Silverlöken med 81 lägenheter startade 2010 och blev inflyttat och klart under 2013. Kv. Gräslöken med 110 lägenheter är under uppförande.

liljewall_bostäder
liljewall_landskap

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

NCC BOENDE

 

 

2011-2012

 

 

CA 8 300 M2

 

 

MILJÖBYGGNAD SILVER

MILJÖANPASSAT BYGGANDE

ENL. GÖTEBORG STAD

UTVALDA PROJEKT

bottom of page