top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / SÄFFLE BADHUS

Säffle badhus

Säffle har fått en ny modern simhall med Värmlands första 50-metersbassäng som dessutom är av stål, vilket är den första i sitt slag i Sverige. Badanläggningen rymmer även multibassäng, barnbassäng och relaxavdelning och är uppförd enligt kraven för Miljöbyggnad Guld.

Värmländska Säffle fick sina stadsprivilegier 1951 och är med det Sveriges yngsta stad. Platsen har varit bebodd sedan järnåldern men det var först med anläggandet av Säffle Kanal och järnvägen som Säffle kom att växa fram till en knutpunkt. Tegel från det lokala tegelbruket har återkommande använts till byggnader i staden. Det 45 meter höga vattentornet i rött tegel byggdes 1914 och ritades av Ivar Tengbom. Stadshuset ritades av funkisarkitekten Nils Einar Eriksson efter en arkitekttävling.

I Säffle projekterar vi ett nytt badhus med 50-metersbassäng, undervisningsbassäng och relax i anslutning till den befintliga idrottshallen på Tegnérområdet. Badhuset ersätter en befintlig simanläggning och blir den första simhallen i Värmland med 50-metersbassäng. En ny entré kopplar samman den nya simhallen med den befintliga idrottshallen. Fasaderna utförs i rött tegel med stora sammanhängande glaspartier. Huset knyter an till den befintliga idrottshallens uttryck och den lokala byggtraditionen.

Miljöbyggnad Guld

Simhallen är uppförd enligt kraven för Miljöbyggnad nivå Guld. Stort vikt har lagts på energieffektivitet, inomhusklimat och hållbara materialval. Byggnaden förses till exempel med solpaneler och kloranvändningen kommer att minimeras och att 50-metersbassängen är av stål kräver mindre underhåll än kakel.

Projektet utfördes som partneringprojekt tillsammans med NCC. Badhusets invigdes i december 2019. 

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

 

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER

PROJEKTERING

NCC

 

SÄFFLE

 

2017–2018

7750 KVM

BOSSE WALLIN

Uppdragsansvarig

ANDERS NILSSON

Handläggande arkitekt

JOHAN HOLST

Handläggande ingenjör

CAMERON HALLS

Medverkande arkitekt

ARNES ALIC

Medverkande ingenjör

JOANNA URBANSKA

Medverkande ingenjör

 

bottom of page