top of page
Pilgrimen Foto emma Karlsmark Elfstrand (103).jpg

Pilgrimen

Lunds östra stadsentré får ny bostadsbebyggelse med en lekfull variation av material och arkitektur som är väl anpassat till området och den terrasserade marken. Tillsammans med OBOS Sverige AB, Lunds Kommuns Fastighets AB och Gunilla Svensson Arkitektkontor AB presenterade Liljewall det vinnande förslaget ”Lundaportens trädgårdsstad” i markanvisningstävlingen för kvarteret Pilgrimen 2 i Södra Råbylund för den fina gestaltningen. Från tävlingsskisserna har vi sedan fått arbeta vidare med LKF:s hyresrätter  till färdig byggnation.

PILGRIMMEN_ÖVERSIKT_Liljewall_211027 mindre.jpg

Området ligger vackert beläget i en sluttning i östra delen av Södra Råbylund med blandad bebyggelse både vad gäller hustyper, upplåtelseformer, fasadmaterial och byggnadshöjder. ​

Vi har ritat flerfamiljhus i sex huskroppar med hyresrätter med totalt 113 nya hem. Från området når man Lund centrum på cirka 10 minuter med cykel och motorvägen till Malmö är bara ett par minuters bilväg bort. De välproportionerade husen byggs med tydligt fokus på hållbarhet med halverad energiförbrukning mot kraven i Boverkets byggregler med beständiga och detaljerade material.

 

Våra tegelklädda flerbostadshus fungerar som en ljuddämpande bullervall för områdets lägre radhusbebyggelsen med naturfärgad stående träpanel. För alla husen gäller att balkongerna har fått bra lägen, söder eller väster.

11726900_Pilgrimen2_Facade_South_A1_200_Color_REV02.jpg

Mellan husen går stråk som binder samman de norra med de södra delarna och i riktning från väster till öster löper terrasser i olika höjder. Promenadstråk knyter an området med det angränsande parkområdet.

PILGRIMMEN_GAVELN_Liljewall_211027.jpg

 Teglet står i centrum av gestaltningen för såväl hus som utemiljö. Genom att låta tegel och vegetation samverka ges ett sammanhållet uttryck. Grönska och byggnad går ihop både genom att fasadmaterialet plockas upp i detaljer som återbrukat tegel i gabioner som delar upp uterummet och inramning av upphöjda planteringar, men också med klätterväxter mot fasad och teglade sittmurar. Den naturinspirerade lekytan för de yngsta samspelar med de öppna dagvattenlösningarna där en raingarden välkomnar vid entrétorget mot staden.

Pilgrimen illplan2.jpg

Hösten 2023 stod husen redo för de första hyresgästerna att flytta in, samtidigt som landskapets bearbetning kommit på plats i väntan på planteringar.

Pilgrimen Foto emma Karlsmark Elfstrand (56).jpg
Pilgrimen Foto emma Karlsmark Elfstrand (12).jpg
Pilgrimen Foto emma Karlsmark Elfstrand (67).jpg
Pilgrimen Foto emma Karlsmark Elfstrand (51).jpg
Pilgrimen Foto emma Karlsmark Elfstrand (78).jpg
Pilgrimen Foto emma Karlsmark Elfstrand (99).jpg
I Lunds östra stadsentré väntar ett härligt myllrande lekfullt område med fina hus och vackra utemiljöer på att bli ett hem för  många nya invånare.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställs 2023

UPPDRAGSGIVARE: Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) & JSB

ÅR: 2017-2022

BRUTTOAREA:  9200 kvm

PROJEKTTEAM

Tina Francke
Uppdragsansvarig arkitekt tävling.BH

Sofie Karlsson, Uppdragsansvarig/handläggande arkitekt

Jeff Robles

Amanda Möller

Anja Hesselgren

Alexander Ståhl

Cecilia Runsten

Daria Vorreiter

Mattias Hammerman

Visualisering

KONTAKT

Tina Francke

0765 01 71 44

tifr@liljewall.se

bottom of page