top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / KVILLEBÄCKEN KV. PÄRLLÖKEN

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

NCC BOENDE AB

 

 

2014–2015

 

 

CA 11 500 M2

 

 

MILJÖBYGGNAD SILVER

MILJÖANPASSAT BYGGANDE

ENL. GÖTEBORGS STAD

liljewall_bostäder

KVILLEBÄCKEN KV. PÄRLLÖKEN

Framtidens Göteborg

Nybyggnad av fem bostadshus i 5–10 våningar som byggs i två etapper i den nya stadsdelen Östra Kvillebäcken. Kvillebäcken är en spännande del av framtidens Göteborg, sex minuters spårvagnstur från Brunnsparken. En viktig uppgift är att skapa variation inom ett övergripande tema.

 

Arbetet med Kvillebäcken bedrivs enligt Älvstrandsmodellen, där samtliga inblandade aktörer jobbar i en tät dialog för att skapa hållbara kvalitéer för området. Projektet har en hög ambition vad gäller ekologiskt hållbart byggande, vilket bland annat innebär låg energiförbrukning (ca 57 kWh/m2 per år) och miljöklass Silver enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad.

 

Liljewall arkitekter har levererat BIM modeller åt beställaren för kalkylering under hela projekteringen, från skisskede till bygghandling. NCC använder idag projekt Kvillebäcken som referensprojekt för BIM projektering i fortsatta projekt.

RELATERADE PROJEKT

bottom of page