top of page

Östra Kålltorp

Studentbostäder / Göteborg

Arbetet med en detaljplan i östra Kålltorp startade för tio år sedan. Redan då skissade vi på enklare volymer för tomten, och skissernas essens finns bevarade i de studentbostäder som står på platsen idag. Den omgivande historiska bebyggelsen kontrasteras av flera modernare hus i närheten, och utmaningen har varit att hitta harmoni mellan båda dessa ytterligheter.

15_Kalltorp_Foto_Anna Kristinsdottir.png

En nyckelfråga var förhållandet till de många kulturvärdena i området, däribland gamla Renströmska sjukhuset med tillhörande Sanatorieparken.

11_Kalltorp_Foto_Anna Kristinsdottir.png

Den omgivande historiska bebyggelsen kontrasteras av flera modernare hus i närheten, så som det något äldre studentområdet Studiegången, med intensiva orangea fasadskivor. I detaljplanen skrevs därför ett antal krav på materialitet och takutformning in för att säkerställa att de nya studentbostäderna skulle matcha sin kontext och binda ihop området till en helhet.

4_Kalltorp_Foto_Anna Kristinsdottir.png

MED GRÖNSKAN INPÅ HUSKNUTEN

Två huskroppar med korridor var givet. Precis som i de ursprungliga skisserna från detaljplanen landade vi snabbt i att husen skulle öppna upp mot parken i söder.

För att skapa rationella studentlägenheter med en hanterbar hyra var det viktigt att jobba med upprepning, både i fasad och planlösning. Risken är att det blir tråkigt och förutsägbart, och arbetet med att skapa liv började då med att hitta en nivå av komplexitet som kändes lagom.

22_Kalltorp_Foto_Anna Kristinsdottir.png

Efter många tester kom insikten om att inte krångla till konceptet. Med Renströmska sjukhuset som närmaste granne bör ord som stilrent och tidlöst vara i fokus. Renodlade former, enkla och klassiska volymer i tegel fick därför styra konceptet.

19_Kalltorp_Foto_Anna Kristinsdottir.png

Ett av de historiskt mest klassiska greppen för tegelhus är det röda teglet med en stensockel i granit, men vi valde tegel även här; Black Beauty från Tegelmäster. Ett gråsvart tegel men där den röda leran fortfarande spricker igenom här och där.

 

Fasadteglet hade nu tre krav på sig. Det skulle matcha Renströmska i söder, fungera tillsammans med Studiegångens orangea element samt skapa liv i fasaden. Teglet har kraftfull färg, med variationer från ljusorange till brunrött, precis som vi önskade. Därtill tillverkas stenarna med påtaglig variation i formen, ingen sten är den andra riktigt lik, precis som ett gammalt tegel.

 

Ett starkt koncept tar inte bara fasta på de stora dragen utan även detaljerna. Därför fick husen en klassisk gesims som hanterar övergången mellan tak och fasad. I gränsen mellan sockelvåning och ovanliggande står en rad tegelstenar med stående rullskift, för att markera att fasaden här övergår mellan två uttryck. På den detaljerade skalan infördes ett ytterligare grepp, både för att ge ännu mer karaktär men också för att dölja de dillfogar som krävdes nära hörnen. Genom att ge det röda teglet en tryckt fog, skapas ett vackert skuggspel av solljuset, något som kan ses såväl bredvid från balkong som långt borta från parken.

 Projekteringen har nyttjat 3D-modeller kontinuerligt för att samordna de olika konsulternas arbete, och när projektets visningar stod i konflikt med rådande pandemi, kunde en digital visning hållas med hjälp av de 3D-modeller som arbetats fram.

14_Kalltorp_Foto_Anna Kristinsdottir.png

Projekt karaktäriseras av många subtila gestaltningsgrepp, för att skapa den extra spänning som behövs i ett övrigt stilrent koncept. 

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: SGS Studentbostäder

ORT: Göteborg

ÅR: 2021

PROJEKTTEAM

Hilda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig arkitekt

Jacob Flårback

Handläggande arkitekt

Fotograf: Anna Kristinsdóttir / Liljewall

KONTAKT

Hanna Morichetto

0705-73 18 54
hamo@liljewall.se

bottom of page