top of page

PROJEKT / BOSTÄDER + LANDSKAP / ÖRNSRO

ÖRNSRO

Socialt och sammanflätat

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

BTUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

 

DEROME BOSTAD

 

 

2016

CA 16 000 M2

liljewall_bostäder

Projektet är en tävling om ett nytt bostadsområde centralt i Örebro. Tomten ligger i en skärningspunkt mellan olika strukturer. Grönska och vatten vid Svartån i norr möter industribyggnader, trafik och hårdgjorda ytor i söder, och ett småskaligt koloniområde i öster möter storskaliga bostadshus i väster.

I bostadsområdet vävs grönska och byggnader ihop och samspelar med varandra. Genom att samla bebyggelsen i tre tydliga band ges möjlighet att dra in grönska och vatten långt in i strukturen. 

Stort fokus har legat på möten i de olika rum som uppstår mellan byggnaderna. En hållbar stadsdel där människor i olika åldrar, med olika bakgrund, etnicitet och livsstil flätas samman när de möts mellan husen. 

Områdets struktur och byggnadernas utformning ger bostäder med flera godsidor. Alla lägenheter får fina utblickar och kontakt med grönytor. Många av bostäderna är genomgående och i de flesta fall har man uteplats/balkong åt två väderstreck. Lägenheterna inryms i punkthus och lamellhus i 4–7 våningar samt radhus, gårdshus och gavelhus i 2–5 våningar. Byggnaderna har stomme och fasad i trä och färgskalan går i varma trätoner med inslag av falurött.
 

liljewall_landskap

MISSA INTE

bottom of page