top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / OCEANHAMNEN

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSON

MARKANVISNINGSTÄVLING

 

 

TAGE & SÖNER

 

 

2014

liljewall_bostäder

OCEANHAMNEN

Social och miljömässig hållbarhet i förening

Den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg har noggrant planerats för att utveckla det gamla hamnområdet till en ny spännande stadsdel vid vattnet. Faktum är att H+, som stadsförnyelseprojektet kallas, är Helsingborgs största i modern tid.

 

Förutom gestaltningen av hur den nya stadsdelen möter havet, så ligger mycket i att sy ihop en på flera plan tudelad stad. Vi på Liljewall har tillsammans med Tage & Söner velat svara upp till det ambitiösa arbetet med H+ och erbjuda ett kvarter rikt på variation, inte bara av fasaduttryck, utan även demografin. Byggnaderna ges flera hållbarhetsperspektiv och är bland annat passivhus enligt FEBY och förberett för trähusbyggande.

Projektet är ett resultat av vinst i en markanvisningstävling och tillsammans med Tage & Söner planerar vi för byggstart under 2018

bottom of page